I Konferencja "Szachy w Szkole" na Dolnym Śląsku

PROGRAM KONFERENCJI – SPOTKANIA INFORMACYJNEGO

DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ DOLNOŚLĄSKICH NA TEMAT PROJEKTU

EDUKACJA PRZEZ SZACHY W SZKOLE”

Konferencja odbędzie się w dniu 15 marca 2013 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, w sali konferencyjnej przy ul. Dobrzyńskiej 21/23 we Wrocławiu.

http://www.szachywszkole.com.pl/   http://www.szachywszkole.wroclaw.pl/

 PROGRAM KONFERENCJI

1030 -1045           Otwarcie spotkania: powitanie słuchaczy i gości

1045 – 1115         „Walory edukacyjne i wychowawcze nauczania gry w szachy dzieci w wieku wczesnoszkolnym” - profesor Wojciech Babijczuk – pełnomocnik Dolnośląskiego Związku Szachowego, nauczyciel szachów w SP63 we Wrocławiu

1120 – 1200         Ogólnopolski Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” z perspektywy Polskiego Związku Szachowego: cele, założenia, warunki i zasady ogólne projektu - Magdalena Zielińska Pełnomocnik Polskiego Związku Szachowego ds. programu „Szachy w Szkole

1200 – 1230         Projekt „Edukacja przez Szachy w Szkole” w województwie dolnośląskim (uwarunkowania, rekrutacja szkół, terminarz, finansowanie) – Dominik Kulaś Prezes Dolnośląskiego Związku Szachowego

1230 –1300          Stanowisko kuratorium, samorządu itp.

1300 –1330          Sesja pytań i odpowiedzi