Kurs Sędziowski – Wrocław 21.04.2024

KURS SĘDZIOWSKI NA KLASY OKRĘGOWE
Wrocław 21.04.2024

I. Organizator
Dolnośląski Związek Szachowy

II. Termin i miejsce
21.04.2024
KS AZS Wratislavia
Wrocław, Na Grobli 30-32

III. Zgłoszenia
Zgłoszenia na kurs poprzez formularz zgłoszeniowy:
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/5117127843905536/signup
Opłatę za udział w kursie i egzaminie (zgodnie z KOF PZSzach 2024) w wysokości 200 zł należy wpłacić przelewem na konto DZSzach
11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas).
Termin zgłoszeń 19.04.2024

IV. Wymagania stawiane osobom ubiegającym się o tytuł sędziego
Sędzią szachowym może być osoba, która:
a) ma polskie obywatelstwo,
b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,
c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,
d) ma przynajmniej II kategorię szachową,
e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,
f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.
Kandydat na sędziego klasy drugiej musi sędziować minimum cztery turnieje szachowe w ciągu ostatnich 4 lat, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem, umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe.

V. Program Kursu
niedziela, 21.04.2024
do 09:30 – potwierdzenie udziału
10:00 – 15:00 – wykłady
15:30 – egzamin
16:30 – zakończenie kursu
Ewentualny termin poprawkowy egzaminu zostanie podany w późniejszym terminie.

VI. Informacje dodatkowe
Ze względu na ograniczony czas trwania kursu uczestnicy powinni wstępnie przyswoić wiadomości z następujących dokumentów:
1. Przepisy Gry FIDE
2. Przepisy turniejowe FIDE
3. Regulamin Klasyfikacyjny Polskiego Związku Szachowego
Uczestnicy powinni posiadać kalkulator do obliczeń rankingowych oraz elektroniczną lub papierową wersję ww. dokumentów.