Konferencja Kolegium Sędziów – 11.05.2024

Konferencja Kolegium Sędziów – 11.05.2024

Termin: 11.05.2024 (sobota) godzina 17:00.

Miejsce: Wrocław, Na Grobli 30/32

Uprawnieni: sędziowie posiadający licencję sędziowską oraz opłaconą opłatę roczną w 2024, zarejestrowani jako sędziowie w Dolnośląskim Związku Szachowym.

Proponowany porządek:
17:00-17:30 Rejestracja i potwierdzenie udziału
Część szkoleniowa:
17:30 Zmiany w przepisach gry, rankingach itp. – Aleksander Sokólski
18:15 Sprawozdawczość i ewidencja DZSzach – Artur Adamek
Część wyborcza:
19:00 Wybory Kolegium Sędziów DZSzach
20:00 Zakończenie konferencji.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: aleksander.sokolski@dzszach.pl do 9.05.2024