Kolegium Sędziów

Skład Kolegium (2024-2028)

Michał Dzikowski
Przewodniczący
Artur Adamek
Piotr Jankowiak
Kamil Gałuszka
Aleksander Sokólski

DOKUMENTY KOLEGIUM

Aktualne przepisy gry FIDE (od 1.01.2023) – LINK

Przepisy turniejowe FIDE (od 1.07.2019) – LINK

Handbook FIDE – LINK

Kolegium Sędziów PZSzach – LINK

e-mail do kontaktu z Kolegium Sędziów DZSzach: kolegiumsedziow@dzszach.pl