Ewidencja

Ewidencja i klasyfikacja prowadzona jest w Centralnym Rejestrze Polskiego Związku Szachowego http://cr-pzszach.pl

Administratorem Wojewódzkim Centralnego Rejestru jest od 18.07.2022 Artur Adamek – posiadający pełne uprawnienia w wojewódzkim (dolnośląskim) zakresie ewidencji, klasyfikacji i danych sędziowskich. Wszelkie dokumenty dotyczące ewidencji, klasyfikacji i licencji proszę przesyłać na skrzynkę ewidencja@dzszach.pl

Rejestracja do Centralnego Rejestru, rejestracja do klubu i wniosek o licencję zawodniczą składa się na JEDNYM FORMULARZU REJESTRACJI ZAWODNIKA (formularz został zaktualizowany w maju 2022 r.):

http://pliki.pzszach.pl/docs/druki/rejestracyjne/formularz_rejestracyjny_zawodnika.pdf

Formularz powinien być wypełniony CZYTELNIE najlepiej wielkimi literami – szczególnie imię, nazwisko oraz data urodzenia, pod rygorem odrzucenia wniosku.

W przypadku wyrabiania licencji należy przesłać dowód opłaty (40 zł za licencję) na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego 11 1750 0012 0000 0000 3870 3099 (BNP Paribas) – w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko zawodnika oraz słowo licencja.

W przypadku rejestracji do klubu wymagane jest potwierdzenie wniosku przez klub.

Zeskanowane dokumenty (JEDEN WNIOSEK W JEDNYM PLIKU) proszę przesyłać na skrzynkę ewidencja@dzszach.pl

Preferowany format plików to PDF. Pliki graficzne (zdjęcia) można przekonwertować na PDF na darmowych konwerterach online np. https://tools.pdf24.org/pl/konwertuj-do-pdf

Skany, zdjęcia dokumentów powinny być ostre, czytelne, w przeciwnym wypadku zostaną odrzucone.

Formularze PZSzach znajdują się na stronie: http://pzszach.pl/strona-glowna/druki-formularze/

Turnieje na kategorie okręgowe należy rejestrować w Centralnym Rejestrze PZSzach.

W pliku rejestowanego turnieju wszyscy zawodnicy, którzy posiadają lub zdobyli kategorię szachową muszą mieć wpisany numer IDCR.