Zaproszenie do złożenia ofert

Dolnośląski Związek Szachowy zaprasza do złożenia ofert na organizację imprez z Kalendarza DZSzach 2024 roku. Uprawnieni do składania ofert są członkowie DZSzach, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec związku.

Organizatorzy zainteresowani organizacją niżej wymienionych imprez proszeni są o przesłanie swojej oferty zawierającej:

  • projekt komunikatu organizacyjnego Mistrzostw
  • parametry sali rozgrywek

Wysokość wpisowego reguluje aktualny KOF DZSzach. DZSzach przysługuje 20% wpisowego.

Oferty należy przesyłać na adres: Aleksander Sokólski aleksander.sokolski@dzszach.pl z kopią do:

Termin nadsyłania ofert: 25.01.2024.

DZSzach zastrzega sobie możliwość nieprzyznania imprez żadnemu z oferentów i organizacji wybranych imprez samodzielnie.

Decyzję odnośnie przyznania imprez podejmie Zarząd DZSzach w terminie do 31.01.2024

Nazwa imprezy Sugerowany
termin
Dofinansowanie
Zjazd finałowy Ligi Dolnośląskiej
(+ drużynowe MDŚ blitz)
2-3.03.2024  wg indywidualnych ustaleń
Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów – III i IV Liga  5-7.04.2024 2000 zł (z puli DFS)
Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7 27.04.2024 1500 zł (z puli DFS)
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach klasycznych Możliwy podział
młodsi / starsi (FIDE)
(25-26.05.2024)
1500zł (z puli DFS)
Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 21.09.2024 1500 zł (z puli DFS)
Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich 26.10.2024 1500 zł (z puli DFS)