Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach

Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach Termin: 26.11.2023 godz. 12:00 Miejsce: Wrocław, ul. św. Antoniego 31b Proponowany porządek 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów DZSzach 2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad NWZD 3. Wybór Przewodniczącego NWZD 4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej. 5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 6. Rozpatrzenie zmian w składzie Zarządu … Czytaj dalej

Liga Dolnośląska 2023/2024

Zbliża się inauguracja kolejnego sezonu rozgrywek Ligi Dolnośląskiej. Publikujemy listę uprawnionych drużyn, regulamin oraz komunikat organizacyjny nr 1 Drużyny prosimy o potwierdzenie do 2.10.2023 Zgodnie z Regulaminem rozgrywek w sezonie 2023/2024 uprawnione do wystawienia drużyny w Lidze Dolnośląskiej są: 1 KSz Polonia Wrocław 2 Biały Król Wisznia Mała 3 UKS El-Tur SP3 Bogatynia 4 UKS … Czytaj dalej

NWZD- online 26.02.2023

Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach – online 26.02.2023 godz. 17:00 Proponowany porządek Projekt poprawki nr 1W par. 37. ust. 1 po wyrazie„majątkowych” dodaje się wyrazy „i niemajątkowych”. Projekt poprawki nr 2W par. 9 ust. 15 lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h „Działanie na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.”. TEKST … Czytaj dalej

Kalendarz 2023

Wstępnie ustalone terminy imprez rangi MDŚ w 2023 Liga Dolnośląska 2022/2023 8.01. runda 4 22.01. runda 5 05.02. runda 6 05.03. runda 7 1-2.04. rundy 8-9 (z opcją zamiany z Ligą Juniorów 15-16.04) 25.03. Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Szybkich 14-16.04. Liga Juniorów (z opcją zamiany z LD 1-2.04) 20.05. Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w … Czytaj dalej

KOF DZSzach 2023

Publikujemy Komunikat Organizacyjno-Finansowy DZSzach obowiązujący w 2023 roku, przyjęty uchwałą Zarządu DZSzach z dn. 27.11.2022. Jednocześnie informaujemy, że KOF 2023 obulikował również PZSzach

WZD 17.12.2022

Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów DZSzach Miejsce: Wrocław ul. Na Grobli 30-32godz. 11:00 – I termin, godz. 11:30 – II termin Proponowany porządek1. Otwarcie Walnego Zebrania Delegatów2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad WZD3. Wybór Przewodniczącego WZD4. Wybór Komisji WZD:– Mandatowej– Skrutacyjnej– Uchwał i Wniosków5. Przyjęcie informacji o ukonstytuowaniu się Komisji WZD6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej7. Sprawozdanie … Czytaj dalej