Działalność

Zmiany w zarządzie DZSzach

 
Podczas zebrania zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego dn. 21.12.2021 doszło do zmian w jego składzie.
 
Rezygnację z członkostwa w zarządzie złożyła Katarzyna Ogonowska. Dziękujemy Kasia za dotychczasową pracę!
 
Jednocześnie została podjęta uchwała o przyjęciu do zarządu DZSzach Lidii Zdziarskiej-Zaręby, która będzie pełnić funkcję Wiceprezeski ds. Marketingu i Promocji.