Ligi Dolnośląskie

III Dolnośląska Liga Szachowa 
serwis turniejowy: www.chessarbiter.com/turnieje/2012/tdr_4110/

IV Liga - Wrocławska i Podwrocławska Liga Okręgowa 
Serwis turniejowy - www.chessarbiter.com/turnieje/2012/tdr_4114/

IV Liga - Wałbrzyska Liga Okręgowa
Serwis turniejowy - www.chessarbiter.com/turnieje/2012/tdr_4192/