Kurs instruktorów sportu - część ogólna

Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu zamierza zorganizować kurs instruktorów sportu część ogólną dla potrzeb wszystkich zainteresowanych dyscyplin.
Przewidywany termin kursu 10.11.-09.12.2007 r. Termin nadsyłania zgłoszeń na adres: Dolnośląska Federacja Sportu, 50-529 Wrocław, ul. Borowska 1-3, upływa w dniu 07 listopada br. Przewidywany koszt kursu ok. 450,-zł.
Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:
1. podanie z adresem i telefonem kontaktowym;
2. kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu wyższej uczelni;
3. aktualne zaświadczenie lekarskie o zdolności do prowadzenia zajęć sportowych.
Zajęcia będą się odbywać w systemie sobotnio-niedzielnym w siedzibie DFS, adres j.w.
Informacje szczegółowe udzielane są pod nr tel. (0-71) 367-18-45.