Konsultacje szkoleniowe dla trenerów

Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego zaprasza wszystkich instruktorów, nauczycieli, szachistów prowadzących zajęcia w klubach, szkołach, przedszkolach, domach kultury, ośrodkach sportu i rekreacji na konsultacje szkoleniowe z Panem Michaiłem Kisłovem z Rosji., trenerem Mistrzyni Świata Juniorek z 2005r. WGM Jolanty Zawadzkiej. Konsultacje będą organizowane w czterech terminach kwiecień, czerwiec, wrzesień, listopad na terenie woj. dolnośląskiego. Konsultację kwietniową planujemy zorganizować we Wrocławiu a pozostałe w Legnicy, Wałbrzychu lub Kłodzku oraz na terenie byłego woj. jeleniogórskiego.

Program Konsultacji:

Zajęcia będą trwały 6 godzin dziennie, w tym 2 wykłady po 3 godz. z przerwą na obiad.

Tematy:
Dzień pierwszy
I Trener – jego rola , ranga i zadania.
II Przygotowanie juniorów do zawodów mistrzowskich.
Dzień drugi
III Przygotowanie repertuaru debiutowego zawodnika.
IV Sportowy reżim zawodnika /przygotowanie fizyczne, higiena życia codziennego, przygotowanie fizjologiczne/
Dzień trzeci
V Praca z najmłodszymi zawodnikami – dziećmi.
VI Dyskusja - obejmująca całość tematyki konsultacji.

Pozostałe informacje:
W konsultacjach może wziąć udział do 20 osób.
Koszt udziału w konsultacji w kwocie 30 zł od uczestnika, pokrywa jednostka delegująca lub uczestnicy, w dniu rozpoczęcia konsultacji.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY Nr I KONSULTACII SZKOLENIOWEJ z Michaiłem Kisłowem

Pierwsza konsultacja odbędzie się w dniach 3-5 IV 2006 r. w kawiarni szachowej „Paśnik” Wrocław ul Wita Stwosza 37 o godz. 16.00.

Program Konsultacji:

Zajęcia będą trwały 6 godzin dziennie, w tym 2 wykłady po 3 godz. z przerwą na obiad.

Tematy:
Dzień pierwszy
I Trener – jego rola , ranga i zadania.
II Przygotowanie zawodnika do zawodów mistrzowskich.
Dzień drugi
III Przygotowanie repertuaru debiutowego zawodnika.
IV Sportowy reżim zawodnika. /przygotowanie fizyczne, higiena życia codziennego, przygotowanie fizjologiczne/
Dzień trzeci
V Praca z najmłodszymi zawodnikami. – dziećmi.
VI Dyskusja - obejmująca całość tematyki konsultacji.

Pozostałe informacje :
W konsultacjach może wziąć udział do 20 osób.
Koszt udziału w konsultacji w kwocie 30 zł od uczestnika pokrywa jednostka delegująca lub uczestnicy, w dniu rozpoczęcia konsultacji.
Zgłoszenia na I konsultację przyjmuje sekretariat Dolnośląskiego Związku Szachowego.

Za Zarząd

Wiceprezes
Dolnośląskiego Związku Szachowego
Marek Świerczewski

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław