DK Góra

Adres do korespondncji:
56-200 Góra
ul.Armii Polskiej 13

Sala gry:
Dom Kultury
56-200 Góra
ul.Armii Polskiej 13

Kontakt:
Marek Piesiewicz
tel. 065 543 32 05, 065 543 44 28