II MEMORIAŁ JERZEGO KUBIENIA

Grand Prix o Puchar Firmy PROBIT
pod patronatem Dolnośląskiego Związku Szachowego
Wrocław, 24.02.2024 r.

Memoriał Jerzego Kubienia

Grand Prix o Puchar Firmy PROBIT składać się będzie z trzech turniejów oraz finału. Szczegóły wkrótce.

Organizator:

Sędzia główny:

Data i miejsce zawodów:

 • Centrum Kreatywności TALENT, ul. Jedności Narodowej 117, Wrocław
 • SYSTEM ROZGRYWEK: Szwajcarski 9 rund, tempo gry 10 min. + 5 sek./pos. z akumulacją. Turniej zgłoszony do rankingu FIDE w szachach szybkich.

WPISOWE:

 • 30 PLN,
 • osoby niepełnosprawne – 10 PLN
 • GM, WGM, IM, WIM – zwolnieni z wpisowego

ZGŁOSZENIA:

PROGRAM ZAWODÓW:

 • 9:00 – 9:50 potwierdzenie udziału
 • 10:00 Otwarcie turnieju, I runda
 • ok. 16:00 Ceremonia zakończenia

PULA NAGRÓD FINANSOWYCH:

 • 3300 zł – Sponsorem nagród jest firma PROBIT

NAGRODY:

 • I miejsce 600 zł
 • II miejsce 400 zł
 • III miejsce 300 zł
 • IV miejsce 300 zł
 • V miejsce 200 zł
 • VI miejsce 200 zł
 • VII miejsce 150 zł
 • VIII miejsce 150 zł
 • IX miejsce 100 zł
 • X miejsce 100 zł

Najlepsi w kategoriach:

 • 1. Kobieta – 150 zł,2. Kobieta – 100 zł, 3. Kobieta – 50 zł
 • Senior 55–69 lat – 50 zł
 • Senior od 70 lat – 50 zł
 • 1. Osoba z niepełnosprawnościami – 100 zł
 • Bez rankingu FIDE  – 50 zł
 • Do rankingu 1200 FIDE – 50 zł
 • Do rankingu 1400 FIDE – 50 zł
 • Do rankingu 1600 FIDE – 50 zł
 • Do rankingu 1800 FIDE – 50 zł
 • Do rankingu 2000 FIDE – 50 zł
 • Nagrody dla wszystkich juniorek/juniorów do lat 10 (rok urodzenia 2014 i młodsi).

Zawodnik może otrzymać jedną nagrodę. O kolejności wydawania nagród decyduje organizator.

PRZEPISY GRY I OCENA WYNIKÓW:

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE dla szachów szybkich. O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości będzie decydować punktacja pomocnicza: średni Buchholz, Buchholz, liczba zwycięstw, Progress, bezpośredni pojedynek, losowanie lub dogrywka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Liczba miejsc ograniczona do 120, decyduje kolejność zgłoszeń. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora. Organizator ma prawo do zmian w regulaminie. Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia turnieju zgodnie z przepisami PZSzach, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatora. Zawodnicy i zawodniczki poniżej 18 roku życia na czas turnieju znajdują się pod opieką opiekunów. Informacja o turnieju znajduje się na stronie chessarbiter.com.