Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach

Zarząd Dolnośląskiego Związku Szachowego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów DZSzach

Termin: 26.11.2023 godz. 12:00
Miejsce: Wrocław, ul. św. Antoniego 31b

Proponowany porządek
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów DZSzach
2. Zatwierdzenie porządku obrad i regulaminu obrad NWZD
3. Wybór Przewodniczącego NWZD
4. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
6. Rozpatrzenie zmian w składzie Zarządu DZSzach
7. Wybór delegata rezerwowego na WZD PZSzach
8. Zakończenie NWZD

 

W Walnym Zebraniu Delegatów z jednym głosem stanowiącym biorą udział delegaci członków zwyczajnych.
Dodatkowy jeden głos stanowiący przysługuje członkowi zwyczajnemu, który spełnia łącznie oba warunki:
a) posiada drużynę na najwyższym szczeblu Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska (juniorów lub seniorów)
b) posiada drużynę w centralnych ogólnopolskich rozgrywkach ligowych (juniorów lub seniorów)

Przykładowy druk zgłoszenia delegata (PDF)