Ligi Okręgowe – zgłoszenia

Prosimy o zgłoszenia klubów chcących wystąpić w rozgrywkach Ligi Okręgowej.
rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach, w rozgrywkach mogą wystartować również drużyny nowych klubów, które zadeklarują rejestrację w DZSzach.

Po terminie wstępnych zgłoszeń zapraszamy przedstawicieli drużyn na spotkanie on-line na którym dojdzie do ostatecznego podziału drużyn na poszczególne ligi, losowanie numerów, określenie terminarza rozgrywek. Generalnie nie są planowane istotne zmiany regulaminowe względem poprzednich lat.

Zgłoszenia prosimy kierować na adresy
Aleksander Sokólski aleksander.sokolski@dzszach.pl oraz
Łukasz Butkiewicz lukasz.butkiewicz@dzszach.pl

Termin wstępnych zgłoszeń: 22.10.2023
Spotkanie (on-line) przedstawicieli drużyn 23.10.2023 (poniedziałek) godz. 21