Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich

Drużynowe Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w szachach szybkich

Żarów, 28.10.2023

SERWIS TURNIEJOWY

1. ORGANIZATORZY

Dolnośląski Związek Szachowy
GLKS Goniec Żarów
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

2. MIEJSCE ROZGRYWEK

Hala Sportowa GCKiS w Żarowie, ul. Piastowska 10A, Żarów

3. UCZESTNICTWO

 • W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach oraz drużyny reprezentujące inne jednostki organizacyjne np. Domy Kultury, Szkoły, LZS-y, jednostki samorządowe itp. wyłącznie z terenu Dolnego Śląska.
 • Każdy klub może zgłosić maksymalnie 4 drużyny,
 • Zawodnik zarejestrowany w klubie może reprezentować tylko barwy swojego klubu.

Zgłoszenia do dnia 25.10.2023 mailem na adres artadamek@wp.pl

4. SYSTEM ROZGRYWEK

 • Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund.
 • Tempo gry wynosi 10 min + 5 sek. na ruch.
 • Kojarzenie będzie wykonywane według punktów meczowych.
 • O kolejności drużyn decydują: suma punktów meczowych, a następnie punktacja pomocnicza wg zaleceń PZSzach.
 • O kolejności zawodników na szachownicach decydują: liczba zdobytych punktów, wynik procentowy, wyższy wynik rankingowy (Rp), wyższe miejsce drużyny.
 • Turniej zgłoszony jest do oceny rankingowej FIDE w szachach szybkich.

Drużyna składa się z czterech zawodników:

 • 1 szachownica – junior do lat 18 (ur. 2005 i młodsi)
 • 2 szachownica – junior do lat 14 (ur. 2009 i młodsi)
 • 3 szachownica – junior do lat 10 (ur. 2013 i młodsi)
 • 4 szachownica – juniorka do lat 18 (ur. 2005 i młodsza)

Na szachownicy juniorów mogą występować juniorki.

Nie ma zawodników rezerwowych, a kolejność zgłoszonych zawodników nie może ulec zmianie.

5. WPISOWE

Wpisowe wynosi 100 zł od drużyny płatne przelewem na konto GLKS Goniec Żarów

nr konta 22 1090 2369 0000 0001 1543 2827

6. NAGRODY

Drużyny, które zajmą miejsca 1-3 otrzymują puchary, medale oraz nagrody rzeczowe.

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 na szachownicach, otrzymują nagrody rzeczowe.

7. HARMONOGRAM ROZGRYWEK

 • sobota, 28.10.2023
  • do godz. 10:00 – potwierdzenie udziału
  • 10.15 – uroczyste otwarcie
  • 10:30 – 14.30 – rundy I – VII
  • 15.00 – zakończenie turnieju

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.
 • Udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników, sprawozdawczość, a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych.