MDŚ BLITZ – Ścinawka Średnia 26.11.2022

MISTRZOSTWA DOLNEGO ŚLĄSKA W SZACHACH BŁYSKAWICZNYCH
ŚCINAWKA ŚREDNIA, 26.11.2022

Organizatorzy
Dolnośląski Związek Szachowy, UKS GIECEK Radków

Uprawnieni do gry
Mistrzostwa mają charakter otwarty – mogą w nich uczestniczyć wszyscy chętni pod warunkiem terminowego zgłoszeni i opłacenia wpisowego.
W klasyfikacji Mistrzostw Dolnego Śląska uwzględniani będą reprezentanci dolnośląskich klubów szachowych oraz mieszkańcy Dolnego Śląska niezrzeszeni w innych klubach szachowych.

Termin:
26 listopada 2022 r.
weryfikacja zgłoszeń do godz. 10,15
I runda – godz. 10:30, Zakończenie około 14,00.

Miejsce rozgrywek
ŚCINAWKA ŚREDNIA, hala sportowa ul. Sikorskiego 34B

System rozgrywek:
System szwajcarski 11 rund, tempo gry: 3 min + 2 sek/pos.
W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
Turniej zostanie zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.
O kolejności zajętych miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku równości punktacja pomocnicza wg zaleceń PZSzach.

Zgłoszenia:
Za pomocą formularza w serwisie turniejom
https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4860875430166528
lub mailem aleksander.sokolski@dzszach.pl w terminie do 24.11.2022

Wpisowe:
40 zł – pod warunkiem opłacenia do dnia 24.11.2022
(płatność szybkim przelewem podczas zgłoszenia na konto UKS GIECEK Radków ul. Handlowa 11, 57-420 Radków, nr konta 15 1240 1965 1111 0010 6373 4408 ).
Wpisowe dla zawodników wpłacane gotówką w dniu turnieju wynosi 50 PLN.
Zawodnicy z tytułami GM, IM, WGM, WIM zwolnieni z wpisowego.

Nagrody

w klasyfikacji Mistrzostw Dolnego Śląska
I miejsce – 300 PLN + puchar
II miejsce – 200 PLN + puchar
III miejsce – 100 PLN + puchar
I miejsce w klasyfikacji kobiet – 100 PLN + puchar
Nagrody w klasyfikacji MDŚ można łączyć z pozostałymi nagrodami

Klasyfikacja OPEN
I miejsce – 500 PLN
II miejsce – 300 PLN
III miejsce – 200 PLN

Kobiety
I miejsce – 150 PLN
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

zawodnicy z niepełnosprawnościami
I miejsce – 150 PLN
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

seniorzy (60+)
I miejsce – 150 PLN
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

zawodnicy o rankingu FIDE 1401- 1800
I miejsce – 150 PLN
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

zawodnicy o rankingu FIDE do 1400 (lub bez rankingu FIDE)
I miejsce – 150 PLN
II miejsce – 100 PLN
III miejsce – 50 PLN

Juniorzy i juniorki do 18 lat nagrody rzeczowe dla wszystkich

Nagrody w klasyfikacjach dodatkowych obowiązują pod warunkiem sklasyfikowania min. 5 zawodników w danej klasyfikacji.
Zawodnik ma prawo do jednej nagrody (z wyjątkiem nagrody w klasyfikacji MDŚ) – wyższej, przy równych nagrodach zawodnik otrzymuje nagrodę z klasyfikacji dodatkowej (wg powyższej kolejności).

Postanowienia końcowe
Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do organizatora.
Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny.
Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii.