Festiwal Szachów im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej - Turniej Otwarcia (on-line), 8.12.2021

Festiwal Szachów Kobiecych im. Krystyny Hołuj-Radzikowskiej

Turniej Otwarcia

On-line, 8.12.2021

 • ORGANIZATOR:

Dolnośląski Związek Szachowy

 • MIEJSCE i TERMIN ZAWODÓW:

Online – platforma chess.com, 8.12.2021. Turniej zaczyna się o godz. 18:00

Klub DZSzach https://www.chess.com/club/dzszach

 • UPRAWNIENI DO GRY:

Turniej jest otwarty dla wszystkich chętnych.

Zawodnicy podczas turnieju muszą mieć poprawnie uzupełnioną rubrykę „imię i nazwisko”.

Udział w turnieju jest bezpłatny.

 • ZGŁOSZENIA:

Aby wziąć udziął w turnieju należy:

 1. przystąpić do klubu DZSzach na platformie chess.com https://www.chess.com/club/dzszach
 2. Z uwagi na konieczność weryfikacji przez organizatora, prośbę o dołączenie do klubu należy przesłać najpóźniej godzinę przed turniejem (do godz. 17:00)
 3. Dołączyć do turnieju https://www.chess.com/play/tournament/2776648
 • SYSTEM ROZGRYWEK:

System szwajcarski 9 rund, tempo gry 3 min. + 2 sek./pos.

O zajętym miejscu decyduje liczba zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza platformy chess.com

 • NAGRODY:

Pula nagród wynosi 1000 zł

I miejsce 300 zł,

II miejsce 200 zł,

III miejsce 150 zł,

IV miejsce 100 zł

V miejsce 50 zł

 • Najlepsi w kategoriach:

Kobieta 100 zł,

Senior od 50 lat - 50 zł

Junior do 18 lat - 50 zł

Nagrody będą przyznawane wg. powyższej kolejności. Zawodnik można otrzymać jedną nagrodę.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Zawodnicy uczestniczący w turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych, bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywania partii. Ostateczne wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej.

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jej partii oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

Organizator zastrzega sobie możliwość poproszenia wybranych zawodników do dołączenia do spotkania na platformie Zoom w trakcie trwania turnieju, tak aby sędzia mógł obserwować ich grę przez kamerę internetową oraz dzielenie ekranu.

Odmowa dołączenia do takiego spotkania po otrzymaniu linku będzie równoważna porażce w danej partii.

Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju.

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław