Nagrody w III Lidze Dolnośląskiej Szachowej

W postaci dofinansowania do wyjazdu na II Ligę, w razie rezygnacji przechodzą na kolejny zespół.
I- 1200
II- 800

III - 600