COVID-19: 10 mln zł wsparcia dla organizacji pozarządowych

https://www.gov.pl/web/sport/covid-19-10-mln-zl-wsparcia-dla-organizacji-pozarzadowych