Dolnośląski Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole” Lubin, 1 kwietnia 2020 ODWOŁANY

Dolnośląski Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”

Lubin, 1 kwietnia 2020 r. - ODWOŁANY

KOMUNIKAT nr 1

NOWY TERMIN WKRÓTCE

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Sportowe sp. z o.o.

Dolnośląski Związek Szachowy

TERMIN I MIEJSCE:

1 kwietnia 2020 (środa), Hala Widowiskowo-Sportowa RCS w Lubinie ul. Odrodzenia 28b, 59-300 Lubin

CELE:

Popularyzacja ogólnopolskiego projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”.

Wyłonienie najaktywniejszych szkół w Projekcie.

Integracja szkół, uczniów, nauczycieli i środowisk szachowych zaangażowanych w Projekt w województwie dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i opolskim.

HARMONOGRAM TURNIEJU:

od 09:00 do 9:50 – potwierdzenie zgłoszeń

9:50 – zamknięcie list startowych

10:00 – uroczyste rozpoczęcie

10:15 – I runda

11:00 – II runda

11:45 – III runda

12:30 – IV runda

13:15 – V runda

14:00 – VI runda

15:15 – uroczyste zakończenie z wręczeniem nagród

UCZESTNICTWO:

W zawodach mają prawo wziąć udział uczniowie klas I-III biorący udział w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole”, delegowani przez szkoły. Możliwy jest również udział szkół nie biorących udziału w projekcie „Edukacja przez Szachy w Szkole” po otrzymaniu zgody od Organizatorów.

Warunkiem dopuszczenia do startu jest:

– pisemne terminowe zgłoszenie zawodników przez dyrekcję szkoły (akceptujemy skan zgłoszenia wysyłany mailem na podany adres),

– okazanie podczas rejestracji (w dniu turnieju) legitymacji szkolnej,

– potwierdzenie obecności na sali gry zgodnie z harmonogramem turnieju.

Każda szkoła biorąca udział w Projekcie może zgłosić dowolną ilość osób.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia udziału reprezentacji szkoły dokonuje dyrekcja szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 28 marca 2020 r. na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Po upływie tego terminu Organizator nie będzie przyjmował zgłoszeń.

Informacji o turnieju udziela Piotr Klukiewicz (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 724 232 138).

Zgłoszenie (zał. 1) powinno zawierać:

 • pełną nazwę i adres szkoły, nr telefonu do sekretariatu,
 • dane osoby odpowiedzialnej za wysłanie reprezentacji ( imię, nazwisko, nr telefonu),
 • dane każdego z delegowanych uczniów (imię, nazwisko, klasa, data urodzenia, nr telefonu do rodzica),
 • informację, że szkoła posiada pisemną zgodę rodziców każdego z delegowanych uczniów na publikację danych (takich jak: imię, nazwisko, klasa, szkoła) i udostępnianie wizerunku ich dziecka (zdjęcia) w materiałach Organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji Projektu,
 • dane osoby/osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju (imię, nazwisko, telefon kontaktowy).

SYSTEM ROZGRYWEK:

Zawody będą rozgrywane systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund tempem 15 minut na zawodnika w następujących grupach turniejowych:

– grupa A: dziewczęta z klas I

– grupa B: chłopcy z klas I

– grupa C: dziewczęta z klas II

– grupa D: chłopcy z klas II

– grupa E: dziewczęta z klas III

– grupa F: chłopcy z klas III

Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.

Wyniki indywidualne:

 • Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
 • Suma zdobytych punktów.
 • Wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem skrajnych).
 • Wartościowanie pełne Buchholza.
 • Progress
 • Liczba zwycięstw.

Wyniki drużynowe:

 • Kolejność miejsc ustala się według następujących kryteriów:
 • Suma punktów 10 najlepiej punktujących zawodników z danej szkoły.
 • Najwyższe miejsce indywidualne – w dowolnej grupie – zawodnika z danej szkoły.
 • Miejsce drugiego i kolejnych najlepszych uczniów z danej szkoły aż do wyłonienia zwycięzcy.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

Nagrody indywidualne:

Zawodnicy, którzy zajmą:

– miejsca 1-3 w każdej grupie — otrzymują medale, nagrody rzeczowe i dyplomy,

– miejsca 4-6 w każdej grupie — otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

Wszyscy zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa i drobne upominki.

Nagrody drużynowe dla szkół:

Szkoły, których drużyny zajmą miejsca 1-9, otrzymują puchary i dyplomy.

FINANSOWANIE

Koszty organizacji ponoszą organizatorzy. Koszty uczestnictwa (dojazd, wyżywienie, ubezpieczenie) ponoszą delegujące zawodników szkoły lub rodzice. Udział w turnieju jest bezpłatny.

SĘDZIOWANIE

Zawody prowadzi Sędzia Główny turnieju Damian Daniel - sędzia Klasy FIDE z pomocą sędziów rundowych. Od decyzji sędziego rundowego zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego głównego. Decyzje podjęte przez sędziego głównego są ostateczne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Opiekę nad dziećmi podczas zawodów sprawują ich opiekunowie.

Organizator zapewnia opiekę pielęgniarską w trakcie trwania zawodów.

Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:

– dla zawodników — przegrania partii,

– dla innych osób — zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.

Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do regulaminu oraz jego ostatecznej interpretacji.