Nowy Zarząd PZSZACH i Walne Zebranie Delegatów PZSZACH

Nowym prezesem Polskiego Związku Szachowego został Tomasz Delega, który w poprzednim zarządzie sprawował funkcję wiceprezesa i sekretarza generalnego. Za kandydaturą Tomasza Delegi głosowało 51 delegatów, przeciw – 9, a 4 delegatów wstrzymało się od głosu. Tomaszu gratulujemy wyboru i życzymy samych sukcesów i trafnych decyzji. Dolnośląski Związek ma swoich dwóch przedstawicieli w nowych organach PZSZACH - Aleksandra Sokólskiego w Zarządzie i Rafała Siwika w Komisji Rewizyjnej.

Jednocześnie dziękujemy ustępującemu Zarządowi oraz składamy serdeczne podziękowania dla byłego Prezesa PZSZACH Tomasza Sielickiego za owocną działalność i wprowadzenie nowej jakości do polskich szachów.

Do nowego Zarządu PZSzach zostali ponadto wybrani:

1. Jan Kusina - 59 głosów
2. Aleksander Sokólski - 51 głosów, DZSZACH, KSz Polonia Wrocław
3. Andrzej Matusiak - 49 głosów
4. Krzysztof Góra - 48 głosów
5. Bogdan Jeżak - 48 głosów
6. Małgorzata Wojciechowska - 48 głosów
7. Andrzej Modzelan - 47 głosów
8. Włodzimierz Schmidt - 44 głosy
9. Adam Dzwonkowski - 41 głosów
10. Anna Mrozińska - 38 głosów

W skład Komisji Rewizyjnej weszli:

1. Bogdan Obrochta – 43 głosy
2. Waldemar Taboła – 37 głosów
3. Marian Kanarek – 35 głosów
4. Rafał Siwik – 30 głosów, DZSZACH, GANT-HETMAN Wrocław
5. Piotr Zieliński - 24 głosy

Nowym członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz i dobro polskich szachów.