22.0607:2607:26Żmigrodzki Turniej o Kategorie

Event Details

 Żmigrodzki Turniej o Kategorie

  22.06.2024 r.

 

ORGANIZATOR: Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie (sekcja szachowa)  Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK: 22.06.2024
Zespół Placówek Kultury w Żmigrodzie- kawiarnia , Ul. Wrocławska 12

UCZESTNICTWO:

Grupa A Zawodnicy do lat 18 niezależnie od posiadanej kategorii szachowej. Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_3477/

 

Grupa B Zawodnicy od lat 18 niezależnie od posiadanej kategorii szachowej. Możliwość zdobycia V i IV kategorii szachowej.

http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_3479/

PLAN TURNIEJU

 

22.06.2024 r.
– godz.   9.00 – 10.00 – zgłoszenia do turnieju
– godz. 10.15 – do ok. 15.00 – 1 – 6 runda
Około godziny 15.15- zakończenie turnieju

 

 

SYSTEM ROZGRYWEK:

 

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund, tempo 20 min + 10 sek. O kolejności miejsc decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punkty pomocnicze wg kolejności: 1) Bucholtz skrócony, 2) Bucholtz pełny, 3) Progress, 4) liczba zwycięstw

 

NAGRODY:

Nagrody rzeczowe co najmniej dla 3 pierwszych zawodników oraz najlepszej dziewczyny/kobiety.

Upominki i dyplomy dla wszystkich uczestników.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA W TURNIEJU:

 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są poprzez serwis turniejowy: oraz na maila organizatora jacekcwiklinski@gmail.com lub sędziego lukasz.butkiewicz@dzszach.pl  do dnia 21 czerwca 2024 lub osobiście do 9:45 w dniu zawodów. Wpisowe do turnieju wynosi 30zł, dla mieszkańców Żmigrodu 15zł. Ilość miejsc ograniczona do 70- decyduje kolejność zgłoszeń!

 

 

UWAGI KOŃCOWE:

Sędzia główny: Łukasz Butkiewicz

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE, organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i podjęcia decyzji dotyczących spraw technicznych.

Informacje dotyczące turnieju można uzyskać:
Jacek Ćwikliński, 665579174 jacekcwiklinski@gmail.com

 

 

 

 

 

Udział w Turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Gminę Trzebnica, GCKiS oraz Stowarzyszenie Biały Król Wisznia Mała (zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatorów Turnieju.

 

 

 

more

Godzina

(Sobota) 07:26 - 07:26(GMT+00:00)