08.06All DayTurniej Szachowy " Polanickiego Niedźwiadka" dla dzieci do lat 16

Event Details

I Turniej Szachowy ” Polanickiego Niedźwiadka” dla dzieci do lat 16

ORGANIZATORZY:
KS Polanica-Zdrój
Miasto Polanica-Zdrój
Turniej pod patronatem Burmistrza Polanicy-Zdroju

MIEJSCE: Kawiarnia „Zdrojowa” w Parku Zdrojowym, Polanica-Zdrój

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Turniej ma charakter otwarty dla dzieci do lat 16

PROGRAM ZAWODÓW:
08.06.2024 r. (sobota)
Potwierdzenie i przyjmowanie zgłoszeń od godz. 9:15 do 9:45.
I runda  – początek godz. 10:00.
Zakończenie turnieju około 14:00.

WPISOWE: Turniej bez wpisowego.

ZGŁOSZENIA:
– formularze online na stronie: http://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_2659/registration_form.html?l=pl
– SMS: 604 844 648, e-mail: dtmk@onet.pl (należy podać imię i nazwisko zawodnika, datę urodzenia),
– lub w dniu rozpoczęcia turnieju, pod warunkiem wolnych miejsc.
– zgłoszenia należy przesyłać do dnia 07.06.2024r. ( włącznie)

SYSTEM ROZGRYWEK:
System szwajcarski 7 rund, tempo gry wynosi 10 min + 2 sek./pos.
Turniej nie jest zgłoszony do oceny rankingowej FIDE.

SĘDZIOWANIE:
Sędzia główny zawodów: Mariusz Kopeć
W turniejach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. Decyzje sędziego głównego turnieju są ostateczne. O kolejności miejsc w poszczególnych turniejach decyduje ilość zdobytych punktów, a w przypadku ich równej ilości punktacja pomocnicza w następującej kolejności: Buchholz średni, Buchholz, Liczba zwycięstw, Progres.

NAGRODY:
W kategorii OPEN i dodatkowych klasyfikacjach do lat 16,14,12,10 oraz 8 najlepsi otrzymają puchary i okolicznościowe dyplomy:
– I miejsce puchar   + dyplom
– II miejsce  puchar  + dyplom
– III miejsce puchar  + dyplom
Nagrody dodatkowe:
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie – nagroda rzeczowa.
Przewidywane są słodkie przekąski dla każdego zawodnika.
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowego pluszowego „POLANICKIEGO NIEDŹWIADKA” !

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Liczba miejsc ograniczona jest do 100 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawodnicy ubezpieczają się na koszt własny,odpowiedzialność za nieletnich uczestników turnieju ponoszą ich opiekunowie, ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora, organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym komunikacie.  Jeśli podczas trwania zawodów wystąpiłoby zagrożenie epidemiologiczne, to będą respektowane obowiązujące wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Sportu oraz PZSzach.

UWAGA!!!      Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju         ( publikacja wyników, sprawozdawczość ) organizowanego przez KS Polanica Zdrój zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami), a  także zgodą na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych KS Polanica Zdrój

more

Godzina

All Day (Sobota)(GMT+00:00)