01.0609:0002(.06 2)16:00Oława Summer Chess Classic 2024

Event Details

Linki do serwisów turniejowych, gdzie zamieszczony jest również komunikat:

ORGANIZATOR:
• Klub MGLKSz Parnas Oława
• Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Oławie

TERMIN I MIEJSCE:

1-2 czerwca (sobota-niedziela) 2024 r., godz. 10:00 (zapisy do godz. 9:45)
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Żołnierzy AK 21, 55-200 Oława
Bardzo prosimy o przybycie w dniu rozpoczęcia turnieju na godz. 9:45, ewentualnie telefoniczne potwierdzenie udziału do tej godziny.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszeń do turnieju można dokonać na adres e-mail: m.bednarczykk2@gmail.com, telefonicznie pod numerem 535-038-961 lub w serwisie ChessArbiter.
UWAGA! Liczba uczestników wszystkich grup turniejowych jest ograniczona do 70. Uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłaszanie chęci udziału. W przypadku dużej liczby chętnych zrobimy wszystko, co będzie w naszej mocy, by każdy mógł wziąć udział, ale nie możemy tego zagwarantować. Dziękujemy!

SYSTEM ROZGRYWEK:

• Grupa „A” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy co najmniej 1800) – 5 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników.
• Grupa „B” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy 1600) – 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników.
• Grupa „C” (dla szachistek i szachistów posiadających ranking krajowy 1250-1400) – 7 rund systemem szwajcarskim lub kołowym w przypadku mniejszej ilości uczestników,
UWAGA! W przypadku mniejszej ilości chętnych do gry w którejś z grup organizatorzy zastrzegają sobie prawo połączenia Grup A, B oraz C, przy czym prowadzona będzie osobna klasyfikacja dla uczestników z niższymi rankingami. Ponadto, organizatorzy zastrzegają sobie prawo dopuszczenia w każdej z grup A-C do 2 osób w wieku 19-21 lat.
• Grupa „OPEN” (dla szachistek i szachistów z rankingiem krajowym do 1250) – w zależności od ilości chętnych system szwajcarski lub kołowy na dystansie 6 rund.
• Grupa „OPEN niedzielny” (dla wszystkich bez ograniczeń wiekowych ani rankingowych) – w zależności od ilości chętnych system kołowy lub szwajcarski na dystansie 5 rund (UWAGA! Uczestnicy Grupy „OPEN” oraz Rodzice i Opiekunowie uczestników Grup A-C nie płacą wpisowego. Można rozegrać jedną albo nawet dwie dodatkowe rundy w zależności od tego, jak długo będą jeszcze grały Grupy A-C. Rozgrywki w tej grupie mają charakter w dużej mierze towarzyski, ale jest możliwość wypełnienia normy na V lub IV kategorię. Do uczestnictwa w tym turnieju szczególnie gorąco zapraszamy Rodziców i opiekunów!)

TEMPO GRY:

• W Grupie A: 60 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany ruch;
• W Grupach B i C: 30 minut na partię dla każdego zawodnika plus dodatkowo 30 sekund za każdy wykonany ruch;
• W Grupach OPEN i OPEN Niedzielny – 30 minut na partię dla każdego zawodnika.
Ponadto, w grupach A-C obowiązuje zapis partii. Od obowiązku zapisu partii mogą zostać zwolnione Dzieci niepełnosprawne oraz w wieku przedszkolnym, w uzasadnionych przypadkach również uczniowie I klasy szkoły podstawowej. Uczestnik nieprowadzący zapisu partii będzie miał zmniejszony czas do namysłu, a także będzie zobowiązany do „odhaczania” kolejnych posunięć na blankiecie, chyba, że zostanie z tego obowiązku zwolniony przez sędziego głównego.

WPISOWE I INNE OPŁATY:

W Grupie A obowiązuje wpisowe w wysokości 100zł, w Grupach B-C oraz OPEN – 80 zł. W przypadku rodzeństw wpisowe za drugie Dziecko wynosi 70zł, za trzecie 60zł. W Grupie „OPEN Niedzielny” wpisowe wynosi 30 zł.
Wpisowe jest przeznaczone na pokrycie kosztów nagród, opłat klasyfikacyjno-rankingowych i innych kosztów turnieju. Ewentualne nadwyżki zostaną przeznaczone na działalność statutową klubu MGLKS Parnas Oława.

HARMONOGRAM ROZGRYWEK:

Sobota, 1 czerwca 2024 r.

09:00-10:00 Zapisy, potwierdzanie zapisów i inne formalności
10:00 Odprawy techniczne wszystkich Grup
GRUPY A, B, C
10:00-18:30 Rundy I-IV (Po zakończeniu ostatniej partii III rundy 30 minut przerwy)
GRUPA OPEN
10:00-16:00 Rundy I-VI (W praktyce rozgrywki w tej Grupie kończą się zazwyczaj około godz. 14:00); Zakończenie turnieju w tej Grupie odbędzie się do godziny po zakończeniu ostatniej partii (nie później niż o godz. 16:00)

Niedziela, 2 czerwca 2024 r.

GRUPY A, B, C
10:00-16:00 Rundy V-VII
16:00 Zakończenie turnieju (GRUPY A-C)
GRUPA OPEN niedzielny
10:00-15:00 Rundy I-V
16:00 Zakończenie turnieju (Razem z Grupami A-C)
UWAGA! Kolejne rundy będą się rozpoczynały bezpośrednio po zakończeniu poprzednich!

NAGRODY:

• Dla Zwycięzców puchary, dla zdobywców pierwszych trzech miejsc oraz najlepszych Dziewczynek w każdej grupie – nagrody rzeczowe związane z tematyką szachową (UWAGA!! Nie dotyczy to Grupy „OPEN Niedzielny”, w której będzie książka za 1 miejsce plus dyplomy i słodkie upominki!).
• Nagroda dla najmłodszego uczestnika Grupy OPEN.
• Nagrody nie są łączone – jedna osoba może otrzymać co najwyżej jedną nagrodę. Zasada ta nie dotyczy nagrody dla najmłodszego uczestnika.
• Dyplomy dla wszystkich uczestników.
• Słodki upominek dla każdego uczestnika.

INNE:

• W pierwszym dniu zawodów przewidziane jest utworzenie kącika zabawy dla młodszych Dzieci.
• Podczas zawodów dostępne będą napoje, a także będzie możliwość zamówienia obiadu na salę gry.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

• W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach. Kojarzenie (w przypadku systemu szwajcarskiego w Grupach OPEN) komputerowe.
• Za zdolność zawodników do startu w zawodach oraz ich ubezpieczenie odpowiedzialni są Rodzice. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
• Udział w turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość) organizowanego przez Ośrodek Kultury w Oławie (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz.883 z http://xn--p-vga91b.zm/), a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych Klubu MGLKS Parnas Oława oraz Ośrodka Kultury w Oławie.

Serdecznie zapraszamy!

more

Godzina

1 (Sobota) 09:00 - 2 (Niedziela) 16:00(GMT+00:00)