Komunikaty związkowe

Komunikaty Zarządu, Prezydium Zarządu lub inne związane z bieżącą działalnością i sytuacją Związku

III Etap odmrażania sportu – Rekomendacja PZSzach

http://pzszach.pl/2020/05/19/iii-etap-odmrazania-sportu-rekomendacja-pzszach/

Wytyczne Polskiego Związku Szachowego dla organizacji turniejów i szkoleń szachowych w świetle „III Etapu odmrożenia polskiego sportu” po 18 maja 2020.

Polski Związek Szachowy ściśle stosuje się zaleceń oraz wytycznych Ministra Sportu. Poniżej publikujemy ogólne ramowe wytyczne sanitarne dla hal i sal sportowych, opracowane przez Ministerstwo Sportu:

A) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu weryfikuje liczbę osób korzystających z obiektu lub sprzętu,

B) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu wyłącza możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza toaletą) z wyłączeniem obiektów COS oraz innych obiektów wskazanych w rozporządzeniu,

C) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia osobom korzystającym z obiektu lub sprzętu środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

D) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

E) podmiot uprawniony do udostępnienia obiektu zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających lub w inny sposób ogranicza kontakt między grupami korzystających,

F) osoby korzystające z obiektu lub sprzętu są obowiązane do dezynfekcji rąk wchodząc i opuszczając obiekt,

G) zalecane jest zachowywanie dystansu społecznego.

Liczba osób uczestniczących w zajęciach sportowych na sali/hali sportowej uzależniona jest od powierzchni obiektu: do 300 m2- 12 osób + 1 trener, od 301 m2 do 800 m2- 16 osób + 2 trenerów, 0d 801 m2 do 1000 m2- 24 osoby + 2 trenerów, powyżej 1000 m2- 32 osoby + 3 trenerów.

Szczegółowe zalecenia Polskiego Związku Szachowego:

bezwzględna dezynfekcja wszystkich bierek, szachownicy, zegara oraz bezpośredniego otoczenia szachownicy przed i po szkoleniach/ każdej partii szachowej.
– zaleca się uczestnictwo w szkoleniach/zawodach sportowych w masce ochronnej oraz rękawiczkach jednorazowych.
– zaleca się odstępstwo od podawania ręki przed i po rozpoczęciu partii szachowej.
– zaleca się zachowanie najdalszej możliwej odległości między zawodnikami (stosowanie jak najszerszych stołów do gry, wprowadzenie zakazu tzw. „wiszenia nad szachownicą) oraz stolikami, w przypadku szkoleń – jedna osoba w ławce.

– uwaga: niemożliwe jest korzystanie z sal konferencyjnych znajdujących się na obiektach sportowych

15 maja br. skończył się czas obowiązywania rekomendacji Polskiego Związku Szachowego, dotyczącej bezwzględnego odwołania imprez szachowych w Polsce. W przypadku, gdy Organizator spełni wszystkie wymagania wynikające z wytycznych Ministerstwa Sportu, Polskiego Związku Szachowego oraz obowiązującego prawa, dopuszczone jest wznowienie prowadzenia działalności szachowej.

O dalszych etapach  „odmrażania sportu” informować będziemy na bieżąco.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/sport/etap-iii-od-18-maja-rozporzadzenie-rady-ministrow – rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów

https://www.gov.pl/web/sport/iii-etap—pytania-i-odpowiedzi – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 1/05/2020 w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

http://pzszach.pl/2020/05/04/zarzadzenie-prezesa-pzszach-nr-1-05-2020-w-sprawie-czasowego-odwolania-imprez-szachowych/

 

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 1/05/2020

w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

Zgodnie z decyzjami władz państwowych i wprowadzenia w Polsce stanu epidemii wirusa COVID-19 Polski Związek Szachowy bezwzględnie rekomenduje odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych na terenie Polski, zaplanowanych z datą startu do dnia 15 maja 2020 roku.

Turnieje szachowe rozpoczęte w tym okresie, wbrew stanowisku Polskiego Związku Szachowego, nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.

Z zarządzenia wyłączone są turnieje rozgrywane w internecie.

Radosław Jedynak

Prezes Polskiego Związku Szachowego

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 2/04/2020 w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

http://pzszach.pl/2020/04/30/30959/

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 2/04/2020

w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

Zgodnie z decyzjami władz państwowych i wprowadzenia w Polsce stanu epidemii wirusa COVID-19 Polski Związek Szachowy bezwzględnie rekomenduje odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych na terenie Polski, zaplanowanych z datą startu do dnia 04 maja 2020 roku.

Turnieje szachowe rozpoczęte w tym okresie, wbrew stanowisku Polskiego Związku Szachowego, nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.

Z zarządzenia wyłączone są turnieje rozgrywane w internecie.

Radosław Jedynak

Prezes Polskiego Związku Szachowego

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 1/04/2020 z 15.04.2020 w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

http://pzszach.pl/2020/04/15/zarzadzenie-prezesa-pzszach-nr-1-04-2020-w-sprawie-czasowego-odwolania-imprez-szachowych/

Zgodnie z decyzjami władz państwowych i wprowadzenia w Polsce stanu epidemii wirusa COVID-19 Polski Związek Szachowy bezwzględnie rekomenduje odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych na terenie Polski, zaplanowanych z datą startu do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Turnieje szachowe rozpoczęte w tym okresie, wbrew stanowisku Polskiego Związku Szachowego, nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.

Z zarządzenia wyłączone są turnieje rozgrywane w internecie.

Radosław Jedynak

Prezes Polskiego Związku Szachowego

15.04.2020

Zarządzenie Prezesa PZSzach w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

http://pzszach.pl/2020/03/10/zarzadzenie-prezesa-pzszach-w-sprawie-czasowego-odwolania-imprez-szachowych/

Zarządzenie Prezesa PZSzach nr 1/03/2020
w sprawie czasowego odwołania imprez szachowych

Zgodnie z rekomendacją władz państwowych w sprawie ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 przekazaną przez Ministerstwo Sportu w dniu 10 marca br. Polski Związek Szachowy zaleca odwołanie wszystkich imprez szachowych planowanych od dnia 11 marca br. na terenie Polski.

Zalecenie obowiązuje co najmniej do 31 marca br.

Turnieje szachowe rozpoczęte w okresie obowiązywania zalecenia wbrew stanowisku Polskiego Związku Szachowego nie będą zaliczane do klasyfikacji rankingowej, a uzyskane wyniki nie będą uznawane jako podstawa do uzyskania tytułów i norm.

Radosław Jedynak
Prezes Polskiego Związku Szachowego

Zaproszenie do złożenia ofert na organizację imprez z Kalendarza DZSzach

Dolnośląski Związek Szachowy zaprasza do złożenia ofert na organizację imprez z Kalendarza DZSzach w I półroczu 2020.

Uprawnieni do składania ofert są członkowie DZSzach, którzy nie posiadają zaległości finansowych wobec związku.

Organizatorzy zainteresowani organizacją niżej wymienionych imprez proszeni są o przesłanie swojej oferty zawierającej:

  • projekt komunikatu organizacyjnego Mistrzostw
  • parametry techniczne sali rozgrywek
  • opis bazy noclegowej, wraz z kosztami – w przypadku imprez kilkudniowych

Imprezy zgłoszone do FIDE:

  • Dolnośląska Liga Juniorów (7 rund, tempo gry: 60’+30’’/pos.)
  • Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich (szachy szybkie, tempo gry 15'+10'', 9 rund w 2 dni z wyjątkiem najmłodszych grup)
  • Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych (szachy błyskawiczne)

Koszty zgłoszenia do FIDE ponosi DZSzach (w ramach kwoty wpisowego pozostającej w dyspozycji Związku).

Oferty należy przesyłać na adres: Aleksander Sokólski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z kopią do biura DZSzach Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin nadsyłania ofert: 27.02.2020

Rekomendacji dotyczących wyboru ofert dokona Prezydium Zarządu DZSzach, a zatwierdzi Zarząd DZSzach.

 

Nazwa imprezy

Sugerowany termin

Dofinansowanie

Wpisowe

Dolnośląska Liga Juniorów

17-19.04.2020

lub
24-26.04.2020

lub ew. inny termin w porozumieniu z DZSzach

 

1500 zł (z puli DFS)

+1000 zł (środki własne DZSzach)

100 zł / drużyna (60zł dla organizatora/ 40zł dla DZSzach w tym opłaty FIDE)

+ 15zł /zawodnik (opłata rank PZSzach)

Mistrzostwa Dolnego Śląska Juniorów w Szachach Szybkich

maj/czerwiec 2020,
dokładny termin w porozumieniu z DZSzach

 

1500 zł (z puli DFS)

+ 1000 zł (środki własne DZSzach)

30 zł (w tym 20zł dla organizatora; 10zł dla DZSzach)

Mistrzostwa Dolnego Śląska do lat 7

maj/czerwiec 2020, 
dokładny termin w porozumieniu z DZSzach

500 zł – (z puli DFS)

+ 500 zł (środki własne DZSzach)

30zł (w tym 20zł dla organizatora; 10zł dla DZSzach)

Mistrzostwa Dolnego Śląska w Szachach Błyskawicznych

I półrocze 2020,
dokładny termin w porozumieniu z DZSzach

500zł (z puli DFS)

+ 1000zł (środki własne DZSzach)

30 zł (w tym 20zł dla organizatora; 10zł dla DZSzach)

Kursokonferencja Sędziowska 2019

 

Konferencja wybrała nowy skład Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Szachowego, w skład którego weszli:
IA Rafał Siwik – Przewodniczący oraz IA Aleksander Sokólski, IA Michał Dzikowski, Artur Adamek.

Na Konferencji omówiono najnowsze zmiany w przepisach PZSzach i FIDE:
- doping elektroniczny
- zakaz jedzenia przy szachownicy
- rolę kapitana w rozgrywkach drużynowych
- nowe formularze ewidencyjne i licencyjne
- pauza na żądanie zawodnika (tzw. half-bye)

Konferencja pozytywnie zaopiniowała Regulamin Kolegium Sędziów Dolnośląskiego Związku Szachowego.

W ramach Konferencji odbył się kurs sędziowski na klasy okręgowe. Egzamin sędziowski zdały następujące osoby:

Na kasę II: Łukasz Kłykow, Kamil Gałuszka

Na klasę III: Małgorzata Chiciak-Gałuszka, Michał Bartmański, Szymon Leśniak, Natalia Rogacka, Tomasz Wilgosz

Na klasę młodzieżową: Zofia Frej, Magdalena Jurkowska, Franciszek Sernecki, Jan Wilgosz, Bartosz Mazurek

 

Komunikat

Termin: 29.09.2018 (niedziela)

 Miejsce: Wrocławski Klub Szachowy Hetman, Wrocław, ul. Św. Antoniego 31 B

 prawnieni do udziału w Konferencji sędziowskiej DZSzach: sędziowie zarejestrowani Dolnośląskim Związku Szachowym, posiadający licencję sędziowską PZSzach oraz opłaconą roczną opłatę za sędziowanie w 2019.

W Kursie sędziowskim na klasy okręgowe (II, III i młodzieżową) może wziąć udział osoba, która:

a) ma polskie obywatelstwo,

b) ma ukończone 18 lat, z wyjątkiem młodzieżowej klasy sędziowskiej, którą można uzyskać mając ukończone 16 lat,

c) ma pełne prawa zawodnika i działacza sportowego,

d) ma przynajmniej II kategorię szachową,

e) zda egzamin sędziowski przed właściwą komisją,

f) zobowiązuje się wypełniać zadania sędziowskie.

Kandydat na sędziego klasy drugiej musi posiadać licencję sędziowską oraz mieć opłaconą składkę roczną za 2019 r. Dodatkowo wymagana jest odpowiednia praktyka sędziowska (minimum cztery turnieje jako sędzia asystent, w tym przynajmniej dwa rozgrywane tempem umożliwiającym wypełnienie norm na kategorie szachowe).

Kandydaci we własnym zakresie powinni przyswoić wiedzę z zakresu:

a) przepisów gry FIDE

b) organizowania imprez szachowych, regulaminów zawodów,

c) systemów rozgrywek (kołowy, szwajcarski, pucharowy),

d) ustalania kolejności miejsc w turniejach,

e) obliczania norm na kategorie szachowe,

f) sprawozdań sędziowskich,

g) statusu sędziego szachowego

 Opłata za kurs sędziowski wynosi 150 zł zgodnie z KOF 2019 pkt. 10.

Harmonogram

9:00 - 10:30 Kurs sędziowski cz. 1. – Przepisy gry FIDE

10:30 - 11:00 Konferencja: zmiany w przepisach, ewidencji zawodników

11:00 - 11:30 Wybory do Kolegium sędziów DZSzach

11:45 - ogłoszenie wyników wyborów - zakończenie części konferencyjnej.

12:00 - 14:00 Kurs sędziowski cz. 2. – Przepisy turniejowe, klasyfikacyjne, ewidencyjne, systemy rozgrywek, sprawozdawczość

14:30 - 15:30 Egzamin

Zgłoszenia przyjmuje Rafał Siwik, EMAIL: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. SMS: 78 3333 900

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław