Regulamin Dolnośląskiej Ligi Juniorów 2009

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach
sezon 2008-2009


I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansującej do II Ligi Juniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii szachowych i klas sportowych

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.
2. W Dolnośląskiej Lidze Juniorów może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna danego klubu.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Dolnośląska Liga Juniorów zostanie rozegrana systemem szwajcarskim opartym na rankingu, na dystansie 7 rund, kojarzenie komputerowe wg. punktów meczowych.
2. Tempo gry: 60 min na partię dla każdego zawodnika.
3. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
4. Mecze zostaną rozegrane systemem skoszarowanym w lutym 2009. Szczegóły zostaną podane w komunikacie organizacyjnym.

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 4 zawodników jednego klubu: 2 juniorów (r. ur. 1991 lub młodszy), 1 juniora młodszego (ur. 1995 lub młodszy) i juniorki (ur. 1991 lub młodsza).
2. Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej 2008 (Ekstra, I lub II Lidze Juniorów) więcej niż 3 partie w tym samym klubie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z Ekstra, I,  II Ligi Juniorów do DLJ).
3. Juniorka może być zgłoszona na dowolnej szachownicy, ale nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy 4 może grać na szachownicy od 3 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego i bariery wiekowej ale za ostatnim rezerwowym juniorem z prawem powrotu na szachownicę czwartą.
4. Do drużyny można zgłosić maksymalnie 6 zawodników rezerwowych. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
6. Ostateczną kolejność zawodników, należy podać najpóźniej na odprawie technicznej przed I rundą. Podany skład zweryfikowany przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy należący do danego klubu.

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej i trzeciej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej - czarnymi.
2. Na 5 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Brak składu upoważnia sędziego do wpisania składu z poprzedniej rundy, w przypadku I rundy będzie to skład podstawowy.
2. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower.
3. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląski Związek Szachowy DFS W-w, ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993
lub gotówką w terminie do 11.02.2009 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 75 zł, za drugą i następne drużyny z jednego klubu - 37,5 zł.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową).
b) imię i nazwisko kapitana zespołu oraz w miarę możliwości kontakt tel. lub e-mail,
c) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail,
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 11.02.2009 r.
5. Sędzia główny dokona pisemnego potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek.

VII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera –2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach-wygrana, wygrana walkowerem 1pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Mecz barażowy tempem 15 min na partię (kolor losowany)

VIII. AWANSE
1. Do II Ligi Juniorów 2009 może awansować klub, który członkiem PZSzach, posiada licencję klubową PZSzach oraz nie posiada drużyny w II Lidze Juniorów. W przypadku niemożności awansu lub rezygnacji prawo gry w II Lidze przechodzi na kolejną z tabeli drużynę, spełniającą powyższe warunki.
2. Zarząd DZSzach zgłosi do PZSzach awansujący klub, który wywalczył awans zgodnie z pkt. VIII. 1. oraz potwierdzi na piśmie gotowość do gry w II Lidzie Juniorów.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Ostateczna interpretacja Komunikatu organizacyjnego należy do Organizatora.

 

                                       Dominik Kulaś                               Rafał Siwik

Zarząd DZSzach na zebraniu 10.01.2009 postanowił w ramach współpracy transgranicznej dopuścić do rozgrywek Dolnośląskiej Ligi Juniorów drużynę z Hradec Kralowe (Czechy). Drużyna z Czech wystąpi bez prawa awansu do II Ligi Juniorów. Wyniki rankingowe zostaną zaliczone do rankingów na kategorie lokalne.

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław