Regulamin rozgrywek o Puchar Wrocławia 2009

PUCHAR WROCŁAWIA W SZACHACH na 2009 rok

REGULAMIN ROZGRYWEK

1. Organizator

 Dolnośląski Związek Szachowy we współpracy z klubami szachowymi.

 

2. Cele

  • wyłonienie zdobywcy Pucharu Wrocławia w szachach na 2009 rok,
  • popularyzacja szachów jako dyscypliny sportowej,
  • umożliwienie zawodnikom zdobywania oraz podwyższania rankingu FIDE,
  • umożliwienie szachistom zdobywania norm na wyższe kategorie i tytuły szachowe.

 3. System rozgrywek

Rozgrywki o Puchar Wrocławia mają charakter otwarty i składają się z 3 etapów eliminacyjnych (1/8 Finału, Ćwierćfinałów i Półfinałów) oraz Finału.

Liczba turniejów eliminacyjnych nie jest ograniczona. Wszystkie turnieje eliminacyjne muszą się zakończyć co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Finału PW.

Turnieje eliminacyjne różnych szczebli mogą być rozgrywane jednocześnie.

Jeden zawodnik może uczestniczyć w dowolnej liczbie turniejów eliminacyjnych.

 

3.1. 1/8 Finału Pucharu Wrocławia

Turnieje 1/8 Finału PW rozgrywane są systemem szwajcarskim lub kołowym na dystansie minimum 6 rund przy tempie gry pozwalającym wypełnić normę na IV kategorię szachową (czyli co najmniej 30 min. dla zawodnika na rozegranie całej partii).

W turniej 1/8 Finału PW mogą uczestniczyć zawodnicy z rankingiem PZSzach co najwyżej 1400.

Z każdej 1/8 Finału PW awans uzyska 15% zawodników spośród walczących o prawo gry w Ćwierćfinale PW (takich, którzy rozegrali co najmniej połowę partii w turnieju). Liczbę awansujących oblicza się razem dla kobiet i mężczyzn, a otrzymany wynik zaokrągla się na korzyść zawodników.

Organizator każdej 1/8 Finału PW zobowiązany jest odprowadzić po 2 PLN od każdego zawodnika na fundusz nagród w Finale PW.

 

3.2. Ćwierćfinały Pucharu Wrocławia

Ćwierćfinały PW rozgrywane są systemem szwajcarskim lub kołowym na dystansie minimum 7 rund przy tempie gry pozwalającym wypełnić normę na II kategorię szachową (czyli co najmniej 60 min dla zawodnika na rozegranie całej partii).

W Ćwierćfinale PW mogą startować zawodnicy (zawodniczki) spełniający jeden z poniższych warunków:

·         posiadają co najmniej III kategorię szachową – mężczyźni lub II kategorię szachową – kobiety,

·         w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju awansowali z 1/8 Finału PW,

·         w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju grali w 1/8 Finału i wyprzedzili co najmniej jednego zawodnika, który uzyskał awans do Ćwierćfinału PW,

·         nie spełniają w/w wymogów, ale posiadają ranking PZSzach 1400 i wpłacą wpisowe zwiększone o 100% (organizator jest zobowiązany odprowadzić za takiego zawodnika dwukrotnie większą składkę na fundusz nagród Finału PW)

Z każdego Ćwierćfinału awans do Półfinału uzyska 15% zawodników spośród walczących o prawo do gry w Półfinale (takich, którzy rozegrali co najmniej połowę partii w turnieju). Liczbę awansujących oblicza się razem dla kobiet i mężczyzn, a otrzymany wynik zaokrągla się na korzyść zawodników.

Organizator każdego Ćwierćfinału PW zobowiązany jest odprowadzić po 4 PLN od każdego zawodnika na fundusz nagród w Finale PW.

 

3.3. Półfinały Pucharu Wrocławia

Półfinały PW rozgrywane są systemem szwajcarskim na dystansie minimum 5 rund, przy tempie gry co najmniej 90 min. dla zawodnika.

Wszystkie Półfinały PW muszą być zgłoszone do oceny rankingowej FIDE.

W Półfinale PW mogą startować zawodnicy (zawodniczki), spełniający jeden z poniższych warunków:

·         posiadają ranking FIDE co najmniej 1700

·         posiadają co najmniej II+ kategorię szachową – mężczyźni lub I kategorię szachową – kobiety,

·         w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju awansowali z Ćwierćfinału PW,

·         w okresie 12 miesięcy przed datą rozpoczęcia turnieju grali w Ćwierćfinale PW i wyprzedzili co najmniej jednego zawodnika, który uzyskał awans do Półfinału PW,

·         nie spełniają w/w wymogów, ale posiadają co najmniej II kategorię (mężczyźni) lub II+ kategorię (kobiety) lub ranking FIDE powyżej 1600 i wpłacą wpisowe zwiększone o 100% (organizator jest zobowiązany odprowadzić za takiego zawodnika dwukrotnie większą składkę na fundusz nagród Finału PW).

  

Z każdego Półfinału PW awans do Finału uzyska 15% zawodników spośród walczących o prawo do gry w Finale (takich, którzy rozegrali co najmniej połowę partii w turnieju). Liczbę awansujących oblicza się razem dla kobiet i mężczyzn, a otrzymany wynik zaokrągla na korzyść zawodników. Organizator każdego Półfinału zobowiązany jest odprowadzić po 6 PLN od każdego zawodnika na fundusz nagród w Finale.

3.4. Finał Pucharu Wrocławia rozgrywany jest systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund przy tempie 90 minut + 30 sekund na każdy ruch.
W finale mogą startować zawodnicy, którzy:

·        w okresie od ostatniego Finału Pucharu Wrocławia uzyskali awans z turnieju półfinałowego. 

·        posiadają ranking FIDE minimum 2100 (mężczyźni) lub 2000 (kobiety)

·        otrzymali jedną z 3 dzikich kart przyznanych przez organizatora

4. Organizacja turniejów eliminacyjnych

Organizator każdego turnieju eliminacyjnego sam wydaje Komunikat Organizacyjny, który musi być zgodny z zapisami niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzony przez Koordynatora rozgrywek lub Prezesa Okręgu Wrocławskiego DZSzach. Komunikat Organizacyjny należy w formie elektronicznej przesłać do Koordynatora rozgrywek w celu zamieszczenia go na stronie internetowej DZSzach, gdzie będą znajdować się wszelkie informacje dotyczące Pucharu Wrocławia.
Po zakończonych zawodach Organizator ma obowiązek dostarczyć wyniki końcowe z turnieju w wersji elektronicznej do Koordynatora rozgrywek.
Środki pieniężne przeznaczone na fundusz nagród w Finale należy wpłacać w sekretariacie DZSzach, Wrocław ul. Borowska 1-3, pok. 31.
W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu przez organizatora może on zostać ukarany karą finansową w wysokości do 100 zł (przeznaczoną na fundusz nagród w Finale) i/lub anulowaniem wyników sportowych.

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław