Regulamin rozgrywek Otwartej Ligi Jeleniogórskiej 2009 r. (wersja wstępna)

Regulamin  rozgrywek Otwartej Ligi Jeleniogórskiej 2009 r. (wersja wstępna)
 

 

I. Cel rozgrywek:
1. Uaktywnienie szachów w środowiskach, które ze względów organizacyjnych i finansowych, nie są w stanie spełnić wymogów prawnych przy powołaniu klubów lub sekcji szachowych oraz dalsze rozpowszechnianie szachów w istniejących ośrodkach.
Nawiązanie i odnowienie kontaktów pomiędzy zawodnikami zamieszkującymi teren byłego województwa jeleniogórskiego
2. Umożliwienie zawodnikom zdobycia wyższych kategorii szachowych oraz zdobycia rankingu ELO.

 

II. System rozgrywek:
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. W przypadku zgłoszenia się do 12 zespołów - system rundowy (jedno lub dwukołowy), przy większej liczbie drużyn system szwajcarski (minimum 9 rund).

 

III. Uczestnictwo:
1. W rozgrywkach mogą startować czteroosobowe drużyny (np. reprezentacje klubów, sekcji szachowych, gmin, miast, ośrodków kultury, stowarzyszeń, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, wyższych itp) z terenów byłego woj. jeleniogórskiego. Drużyny spoza tego terenu mogą zagrać w lidze po zaakceptowaniu przez sędziego, wtedy jednak grają wszystkie mecze na wyjazdach.
2. Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

 

IV. Skład drużyny:
1. Drużyna składa się z Trzech zawodników podstawowych oraz minimum jednego zawodnika rezerwowego.
2. Zgłoszona i przyjęta przez sędziego głównego kolejność szachownic nie może ulec zmianie w trakcie trwania rozgrywek. Zawodnicy rezerwowi występują jedynie na końcowych szachownicach, za zawodnikami składu podstawowego, którzy mogą być przesuwani na wyższe szachownice, ale nigdy na niższe w stosunku do pierwotnego zgłoszenia. Obowiązuje również kolejność zgłoszenia zawodników rezerwowych.
3. Zawodnicy mogą startować w drużynach innych niż ich macierzysty klub.

 

 

V. Tempo gry:
Obowiązuje gra z zegarami szachowymi, tempem: 1 godzina dla zawodnika na wykonanie wszystkich posunięć (dwie godziny na całą partię). Zawodnicy zobowiązani są do prowadzenia zapisu partii.

 

VI. Zasady rozgrywania meczy:
1. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym.
2. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przełożenia meczu po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym. Wszystkie zaległe mecze muszą być rozegrane przed ostatnią rundą. Nie można przenieść ostatniej rundy na termin późniejszy od wyznaczonego.
3. Mecze odbywają się w terminach ustalonych na odprawie kapitanów drużyn i opublikowanych w komunikacie organizacyjnym. Początek spotkania wyznacza się na godzinę 10.00 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym. Mecz rewanżowy należy rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu. Gospodarz spotkania musi jednak uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia meczu. W przypadku zmiany choćby jednego z tych ustaleń, drużyny muszą dokonać uzgodnień najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
4. Sala gry powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane.
5. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.
6. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej i trzeciej szachownicy białymi bierkami.
7. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic oraz rankingi. Od tej chwili podany skład nie może ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać skład swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gry. Gospodarz podaje skład zespołu w pierwszej kolejności.
8. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Drugi oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z rozgrywek.
9. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 2 zawodników jednej z drużyn
10. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.

 

VII. Zgłoszenia do rozgrywek:
1. Drużyny są zobowiązane zapłacić opłaty klasyfikacyjno rankingowe oraz opłatę za zgłoszenie turnieju do FIDE
Wysokość opłat klasyfikacyjno-rankingowych :
- zawodnicy z rankingiem elo 20 zł
- zawodnicy bez rankingu elo 10 zł
Oraz opłata za zgłoszenie do FIDE : 8 zł od zawodnika. W wypadku jakiejkolwiek nadwyżki finansowej , organizator pozostałe pieniadze przeznaczy na dodaktowe nagrody.
2. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) nazwę drużyny (dane adresowe podmiotu, który reprezentuje drużyna)
b) adres sali gry
c) adres do korespondencji,
d) nazwisko kapitana drużyny, adres, telefony kontaktowe, e-mail,
e) skład podstawowy drużyny i skład zawodników rezerwowych (pełne imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, kategoria szachowa, ranking zawodnika).
3. Sędzia główny opublikuje zgłoszone składy w komunikacie (biuletynie) ligowym.

 

VIII. Ocena wyników:
O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz, pauzę 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera - 2 pkt.)
2 Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach - wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośredniego meczu
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Losowanie

 

IX. Sędziowie i kierownictwo mistrzostw:
1. Organizatorem rozgrywek jest Okręg Jeleniogórski Dolnośląskiego Związku Szachowego, a kierownictwo nad przeprowadzeniem rozgrywek sprawuje sędzia główny minimum klasy drugiej.
Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydawanych podczas meczów.
2. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania składu zawodników. Kapitan drużyny, na żądanie sędziego rundowego, zobowiązany jest do przedłożenia dowodów tożsamości zawodników.
3. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego. Protokoły można także wysyłać pocztą elektroniczną.
4. W dniu meczu, gospodarz spotkania obowiązany jest telefonicznie (w godzinach wieczornych), SMS lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych partii.
5. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości rezultatów na szachownicy, należy kierować do sędziego.
6. Sędzia główny zobowiązany jest do prowadzenia tabeli rozgrywek, indywidualnych kart startowych zawodników. Wyniki będą publikowane na bieżąco w internecie.

 

X. Postanowienia końcowe:
1. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 r. wraz późniejszymi zmianami.
2. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny. Odwołania od decyzji sędziego można składać tylko na piśmie, w terminie do 3 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole meczu zapowiedzi protestu, parafowana przez obydwu kapitanów drużyn.
3. Drużyny startują w rozgrywkach na swój koszt.
4. Zwycięski zespół otrzyma puchar, a wszystkie drużyny dyplomy.
 

 

Koordynator ligi
Marcin Zimerman

 

 

zgłoszenia kierować pocztą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną :
Marcin Zimerman
ul.Rynek 36/7
59-700 Bolesławiec
tel. 606 535 425

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław