Poniedziałki w Dziekanacie

Otwarta Liga Międzywydziałowa Politechniki Wrocławskiej w szachach

1. Organizator: Klub Sportowy AZS Politechnika Wrocławska - sekcja szachowa

2. Cele: integracja środowiska studenckiego

3. Termin:
Turnieje będą odbywać się w każdy poniedziałek (kiedy są zajęcia dydaktyczne na Politechnice Wrocławskiej) do zakończenia roku akademickiego, począwszy od 29 października. Łącznie odbędzie się 11 turniejów (ostatni 21 stycznia).
Czas trwania turnieju: 18.00 – 20.30
Zapisy 17.45 – 17.55
I runda 18.00

4. Miejsce: Stołówka Akademicka ul. Smoluchowskiego 29 (nad pubem Dziekanat)

5. System rozgrywek:
Turniej indywidualny rozgrywany systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund po 10 min. na każdego zawodnika. W wypadku mniejszej liczby zawodników możliwe jest rozegranie turnieju systemem kołowym. Obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE dla szachów szybkich.
W turnieju szwajcarskim w przypadku równej ilości punktów decydują kolejno: mały Buchholz, Buchholz, progress, liczba zwycięstw, losowanie. W turnieju kołowym w przypadku równej ilości punktów decydują kolejno: system Sonneborna-Bergera, bezpośredni pojedynek, liczba zwycięstw, losowanie.

6. Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą zagrać wszyscy po opłaceniu wpisowego:
• Studenci Politechniki Wrocławskiej, członkowie AZS Politechnika 5 zł
• Pozostali studenci, niepełnosprawni, juniorzy 6 zł
• Pozostali zawodnicy 7 zł

7. Nagrody i klasyfikacja generalna:
90% wpisowego przeznaczone jest na nagrody w danym turnieju,
10% na nagrody w klasyfikacji generalnej.

System podziału nagród w pojedynczym turnieju: listę startową dzieli się na 3 grupy zbliżone liczebnością (różnica nie może wynosić więcej niż 1 zawodnik). W przypadku niepodzielności liczby zawodników przez 3, dodaje się zawodników kolejno do najniższych grup, np. gdy gra 18 zawodników, to grupy są 6-6-6, gdy 19 to 6-6-7, gdy 20 to 6-7-7 itd.
Nagrody otrzymują najlepsi w poszczególnych grupach:
- najlepszy w grupie I otrzymuje 40% wpisowego
- najlepszy grupie II otrzymuje 30% wpisowego
- najlepszy grupie III otrzymuje 20% wpisowego
Ponadto wśród pełnoletnich nienagrodzonych zawodników losowany jest talon na piwo w pubie Dziekanat.

Do klasyfikacji generalnej zalicza się 7 najlepszych wyników spośród wszystkich 11 turniejów (nieobecność traktowana jest jako 0 pkt.). W przypadku innej liczby rund niż 7 (z uwagi na małą liczbę zawodników w danym turnieju), punkty do klasyfikacji generalnej przelicza się proporcjonalnie do ilości partii równej 7.

Nagrody w klasyfikacji generalnej:
- zwycięzca klasyfikacji: 100 zł
- I miejsce wśród studentów: 100 zł
- II miejsce wśród studentów: 60 zł
- III miejsce wśród studentów: 40 zł

8. Uwagi:
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych.
Wyniki i klasyfikacja generalna zamieszczane będą na stronie www.szachy.azs.pwr.wroc.pl

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław