Trener osiedlowy

Aktywność i bezpieczeństwo
Program „Trener osiedlowy” powstał z myślą o młodzieży, przebywającej na boiskach, podwórkach, obiektach sportowych i rekreacyjnych w godzinach pozalekcyjnych. Jego głównym celem jest zagospodarowanie czasu młodzieży, ale także walka z zagrożeniami i poprawa jej bezpieczeństwa. Ta specyficzna „praca u podstaw” to próba wyjścia naprzeciw młodym ludziom, pokazania jak efektywnie i efektownie spędzać wolny czas.
W 2004 roku Trenerów Osiedlowych można było spotkać w 33 miejscach we Wrocławiu. W bieżącym roku będzie ich jeszcze więcej. Już od kwietnia 40 wykwalifikowanych trenerów pojawi się na 40 obiektach w naszym mieście. Pozytywne efekty, a przede wszystkim akceptacja młodzieży przyczyniła się do ciągłego rozwijania programu. Trener osiedlowy nie jest zwykłym wychowawcą. Jest „przyjacielem z podwórka” (wszyscy działają na terenach, które dobrze znają), doskonałym kompanem, z którym można aktywnie spędzić wolny, a także wiele się nauczyć.

Dotychczasowe osiedla objęte programem (plik do ściągnięcia w formacie .rtf)

Jak się zaczęło
W 2003 roku pracownicy naszego Biura Sportu i Rekreacji UM rozpoczęli pierwsze działania prowadzące do realizacji projektu. Wrocławski Urząd Pracy skierował na staż do BSR UMW 3 osoby posiadające status bezrobotnego absolwenta, które przez kilka miesięcy (od października 2003 do lipca 2004) prowadziły taką działalność na wytypowanych boiskach szkolnych i terenach rekreacyjnych.
Obserwacje pozytywnych oddziaływań „trenerów ulicznych„ (początkowa nazwa) spowodowały, że Urząd Miasta zdecydował o rozszerzeniu obszaru działań trenerów, a tym samym zwiększeniu ilości uczestników. W 2004 roku Wydział Zdrowia w ramach programów promocji zdrowia i przeciwdziałania uzależnieniom rozpisał konkurs na jego realizację.
Po jego rozstrzygnięciu bezpośrednim realizatorem programu „Trener Osiedlowy„ stał się Wrocławski Szkolny Związek Sportowy.

Poszukujemy przyjaciół młodzieży
Dobór kadry trenerów osiedlowych to kluczowy moment realizacji programu. Ogłoszenie o możliwości zatrudnienia konsultujemy przede wszystkim z Urzędem Pracy , który zawiadomił zarejestrowanych u siebie bezrobotnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje. O możliwości zatrudnienia zainteresowani zostali także poinformowani poprzez wrocławskie media, a specjalne afisze zostały rozwieszone we wrocławskich uczelniach, zwłaszcza w Akademii Wychowania Fizycznego.
Chętni kandydaci musieli zgłosić się na rozmowę i stanąć przed wykwalifikowaną komisją trenerów i pedagogów. Oprócz oczywistych wymogów w postaci wykształcenia trenerskiego czy instruktorskiego, trener osiedlowy musi być także człowiekiem otwartym, potrafiącym pozytywnie reagować w trudnych sytuacjach.
Trenerzy mają obowiązek uczestniczyć także w spotkaniach szkoleniowych, które uzupełniają ich wiedzę przydatną do realizacji programu. Szkoleniem objęto przede wszystkim osoby, które nie posiadały uprawnień pedagogicznych. Wnikliwa wstępna ocena umiejętności i osobowości kandydata jest gwarantem sukcesu projektu. Równie wnikliwa jest kontrola pracy trenera osiedlowego.
Trenerzy rozpoczęli działalność od wizyt w zainteresowanych szkołach, Radach Osiedli i innych instytucjach znajdujących się na terenie ich działania. Należy podkreślić bardzo dużą życzliwość ze strony dyrekcji szkół, które w większości widząc korzyści wynikające z zatrudnienia na swoim terenie Trenera zaoferowały szeroką możliwość współpracy.

Jak pracuje Trener
W ramach wyznaczonego zakresu obowiązków każdy trener ma do przepracowania 18 godzin zajęć w tygodniu. Zajęcia są przeprowadzane w godzinach popołudniowych w dni powszednie, a także w rożnych godzinach w soboty i w niektórych przypadkach także w niedziele. Czas działania trenera jest dostosowany do możliwości wypoczynku dzieci, tak by jak najwięcej z nich mogło uczestniczyć w zajęciach.
Trenerzy zostają zaopatrzeni w podstawowy zestaw sprzętu sportowego (piłki: nożne, koszowe i siatkowe) i sprzęt rekreacyjny : rakietki do badmintona, tenisa stołowego freesbee itp ). Tam gdzie jest to niezbędne, wyposażamy boiska w siatki oraz kosze.
Aby trenerzy byli rozpoznawalni, zakładają specjalne stroje sportowe (dres, koszulki) w barwach Wrocławia z logo miasta i napisem Trener Osiedlowy.

I Ty możesz zostać Trenerem Osiedlowym
Przede wszystkim musisz lubić młodzież, mieć zapał do pracy, być osobą kreatywną i pomysłową, a zarazem odpowiedzialną. Mile widziane wyższe wykształcenie pedagogiczne, trenerskie lub instruktorskie. Jeśli jednak Twoje cechy osobowościowe predysponują Cię do tego zajęcia i masz minimum średnie wykształcenie, zgłoś się, a pomożemy Ci poprzez odpowiednie szkolenia nabyć wymaganych kwalifikacji (minimum kurs wychowawcy kolonijnego).
Kontakt: Szkolny Związek Sportowy, ul. Borowska 1-3, tel. 367 – 733 – 15/16

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław