Regulaminy powołań kadr wojewódzkich - propozycje na rok 2008

Propozycje regulaminów Kadr Wojewódzkich na rok 2008 i dalsze lata.

 

Kadry na dzień 01.01.2008 r. powołuje Trener Koordynator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej na podstawie Regulaminu Powołań opracowanego przez Komisję Młodzieżową DZSzach.

Regulamin powołań kadry wojewódzkiej juniorów finansowanej przez Ministerstwo Sportu na rok 2008.

1. Liczebność kadry określają przepisy MS oraz wytyczne WFS.
2. Kadra juniorów składa się z juniorów młodszych (r.ur.1994-1995) oraz juniorów starszych (r.ur. 1990-1993) w proporcji zatwierdzonej przez WFS.
3. W pierwszym półroczu (I-VI) w skład kadry juniorów wchodzą finaliści MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2008 roku, którzy zajęli najwyższe miejsca na MPJ w szachach szybkich P30 w 2007 roku. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ P30 2007, a następnie ranking zawodnika na 01.01.2008.
4. W rezerwie kadry znajdują się pozostali finaliści OOM.
5. Członkowie kadry w pierwszym półroczu mogą wykorzystać 18 dni szkoleniowych, a rezerwa kadry 9.
6. W drugim półroczu (VII-XII) w skład kadry wchodzą zawodnicy, którzy zajęli najwyższe  miejsca na MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2008 roku. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2008 roku, a następnie ranking zawodnika na 01.07.2008.
7. Członkowie kadry w drugim półroczu mogą wykorzystać pozostałą ilość dni szkoleniowych (ok.25 dni szkoleniowych).

8. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno kilkunastodniowe obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów zgrupowanie.

9. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej DZSzach.

Regulamin powołań kadry wojewódzkiej młodzików finansowanej przez Ministerstwo Sportu na rok 2008.

1. Liczebność KWM określają odpowiednie przepisy Ministerstwa Sportu (MS) i wytyczne Wojewódzkiej Federacji Sportu (WFS).

2. W skład kadry wchodzą przede wszystkim finaliści MPJ do lat 12 i PP do lat 10 z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.

3. Ewentualne wolne miejsca w kadrze przysługują zawodnikom  z grup C11 i D11, którzy zajęli najlepsze miejsca na Mistrzostwach Makroregionalnych w poprzednim roku, następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy na Mistrzostwach Makroregionalnych i ranking na 01 stycznia. Jeżeli z grup D11 i C11 nikt nie zakwalifikuje się do KWM, wtedy kolejni kadrowicze kwalifikują się z grup C9 lub D9 według analogicznych kryteriów

4. Jeżeli liczba finalistów MP przekracza przyznaną przez MS ilość miejsc w KWM wtedy:

  • pierwszeństwo w kwalifikacji do KWM mają starsze roczniki (finaliści z grup C12, D12)
  • następnie finaliści MP z młodszych roczników (C10, D10), którzy startowali w ubiegłorocznych MP
  • następnym kryterium jest miejsce zajęte na MDŚJ. Miejsca pozostałe do obsadzenia na MDŚJ dzielone są po równo miedzy chłopców i dziewczynki, a w przypadku nieparzystości więcej miejsc przypada dla liczniejszej grupy.

5. Zmiany w KWM mogą być przeprowadzane raz do roku w terminie do 31 sierpnia.

6. KWM opuszczają osoby, które do 30 czerwca:

  • nie skorzystały z conajmniej jednej akcji szkoleniowej KWM (zgrupowanie KWM lub turniej) oraz nie wystartowały w przynajmniej 1 turnieju minimum 9 rundowym rozgrywanym tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO

lub

  • w pierwszym półroczu nie wystartowały w przynajmniej w dwóch turniejach rozgrywanych na dystansie conajmniej 9 rund tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO.

7. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno kilkunastodniowe obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów zgrupowanie.

8. Członkowie KWM, którzy zdobyli na aktualnych MPJ awans do następnych MPJ lub zajęli miejsca w 1 - 8 w swojej grupie turniejowej otrzymają do wykorzystania dodatkową pulę do 10 osobodni finansowanych ze środków KWM

9. Do KWM awans uzyskują medaliści MPJ w szachach szybkich P`30. 

10. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu lub Wojewódzkiej Federacji Sportu.

11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej DZSzach. 

 

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław