Otwarta Liga Dolnośląska

Regulamin rozgrywek Otwartej Ligi Dolnośląskiej 2007 r.

I. Cel rozgrywek:
1. Uaktywnienie szachów w środowiskach, które ze względów organizacyjnych i finansowych, nie są w stanie spełnić wymogów prawnych przy powołaniu klubów lub sekcji szachowych oraz dalsze rozpowszechnianie szachów w istniejących ośrodkach.
2. Umożliwienie zawodnikom zdobycia wyższych kategorii szachowych (do drugiej włącznie).

II. System rozgrywek:
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn. W przypadku zgłoszenia się do 12 zespołów - system rundowy (jedno lub dwukołowy), przy większej liczbie drużyn: ewentualny podział na grupy terytorialne (system rundowy) względnie system szwajcarski (minimum 9 rund).

III. Uczestnictwo:
1. W rozgrywkach mogą startować czteroosobowe drużyny (np. reprezentacje klubów, sekcji szachowych, gmin, miast, ośrodków kultury, stowarzyszeń, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, wyższych itp).
2. Jeden zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.

IV. Skład drużyny:
1. Drużyna składa się z czterech zawodników podstawowych oraz do 6-ciu rezerwowych.
2. Zgłoszona i przyjęta przez sędziego głównego kolejność szachownic nie może ulec zmianie w trakcie trwania rozgrywek. Zawodnicy rezerwowi występują jedynie na końcowych szachownicach, za zawodnikami składu podstawowego, którzy mogą być przesuwani na wyższe szachownice, ale nigdy na niższe w stosunku do pierwotnego zgłoszenia. Obowiązuje również kolejność zgłoszenia zawodników rezerwowych.

V. Tempo gry:
Obowiązuje gra z zegarami szachowymi, tempem: 1 godzina dla zawodnika na wykonanie wszystkich posunięć (dwie godziny na całą partię). Zawodnicy zobowiązani są do prowadzenia zapisu partii.

VI. Zasady rozgrywania meczy:
1. Po obustronnym uzgodnieniu zainteresowanych drużyn, mecze mogą być rozgrywane przed terminem podanym w komunikacie organizacyjnym.
2. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość przełożenia meczu po terminie wyznaczonym w komunikacie organizacyjnym. Wszystkie zaległe mecze muszą być rozegrane przed ostatnią rundą. Nie można przenieść ostatniej rundy na termin późniejszy od wyznaczonego.
3. Mecze odbywają się w terminach ustalonych na odprawie kapitanów drużyn i opublikowanych w komunikacie organizacyjnym. Początek spotkania wyznacza się na godzinę 10.00 w sali gry podanej w komunikacie organizacyjnym. Mecz rewanżowy należy rozpocząć najpóźniej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu. Gospodarz spotkania musi jednak uwzględnić propozycję drużyny przyjezdnej w sprawie wcześniejszego lub późniejszego rozpoczęcia meczu. W przypadku zmiany choćby jednego z tych ustaleń, drużyny muszą dokonać uzgodnień najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem spotkania.
4. Sala gry powinna być odpowiednio przygotowana do meczu. W szczególności zawodnicy muszą mieć możliwość otrzymania ciepłych napojów a pomieszczenie powinno być odpowiednio oświetlone i ogrzane.
5. Sprzęt do gry oraz niezbędne formularze zapewnia gospodarz meczu.
6. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej i trzeciej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej czarnymi.
7. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic oraz rankingi. Od tej chwili podany skład nie może ulec zmianie. Kapitan jest obowiązany podać skład swojej drużyny, bez względu na ich obecność na sali gry. Gospodarz podaje skład zespołu w pierwszej kolejności.
8. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower. Drugi oddany walkower meczowy spowoduje skreślenie drużyny z rozgrywek.
9. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.
10. Przypadki losowe (awarie transportu, niespodziewane wypadki losowe itp.) rozpatruje sędzia główny zawodów, na wniosek kapitana drużyny.

VII. Zgłoszenia do rozgrywek:
1. W rozgrywkach może uczestniczyć drużyna po opłaceniu wpisowego do rozgrywek w kwocie 60 zł.
2. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) nazwę drużyny (dane adresowe podmiotu, który reprezentuje drużyna)
b) adres sali gry
c) adres do korespondencji,
d) nazwisko kapitana drużyny, adres, telefony kontaktowe, e-mail,
e) skład podstawowy drużyny i skład zawodników rezerwowych (pełne imię i nazwisko, dokładna data urodzenia, kategoria szachowa, ranking zawodnika).
3. Sędzia główny opublikuje zgłoszone składy w komunikacie (biuletynie) ligowym.

VIII. Ocena wyników:
O kolejności zajętych miejsc przez drużyny decydują następująco:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz, pauzę 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera - 2 pkt.)
2 Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach - wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośredniego meczu
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach
5. Losowanie

IX. Sędziowie i kierownictwo mistrzostw:
1. Organizatorem rozgrywek jest DZSzach Wrocław, a kierownictwo nad przeprowadzeniem rozgrywek sprawuje sędzia główny minimum klasy drugiej.
Jest on jedyną instancją odwoławczą od werdyktów wydawanych podczas meczów.
2. Przed rozpoczęciem meczu sędzia jest uprawniony do zweryfikowania składu zawodników. Kapitan drużyny, na żądanie sędziego rundowego, zobowiązany jest do przedłożenia dowodów tożsamości zawodników.
3. Protokół meczu jest sporządzany w trzech egzemplarzach, z których kopie otrzymują obie drużyny, a oryginał należy najpóźniej następnego dnia po meczu wysłać pocztą na adres sędziego głównego. Protokoły można także dostarczyć do biura Dolnośląskiego Związku Szachowego.
4. W dniu meczu, gospodarz spotkania obowiązany jest telefonicznie (w godzinach wieczornych), SMS lub e-mailem poinformować sędziego głównego o wyniku meczu i rezultatach poszczególnych partii. Wynik można także wpisać na forum DZSzach w dziale Ligi.
5. Rezultaty meczów podlegają weryfikacji przez sędziego głównego. Ewentualne odwołania, w przypadku wystąpienia nieprawidłowości rezultatów na szachownicy, należy kierować do sędziego.
6. Sędzia główny zobowiązany jest do prowadzenia tabeli rozgrywek, indywidualnych kart startowych zawodników. Wyniki będą publikowane na bieżąco w internecie.

X. Postanowienia końcowe:
1. W turnieju obowiązują aktualne przepisy gry FIDE. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego PZSzach z 2005 r. wraz późniejszymi zmianami.
2. W kwestiach spornych wyłączność interpretacji posiada sędzia główny. Odwołania od decyzji sędziego można składać tylko na piśmie, w terminie do 3 dni po rozegraniu meczu. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest umieszczenie w protokole meczu zapowiedzi protestu, parafowana przez obydwu kapitanów drużyn.
3. Drużyny startują w rozgrywkach na swój koszt.
4. Zwycięski zespół otrzyma puchar, a wszystkie drużyny dyplomy.
5. Zmiany w Regulaminie może wprowadzić jedynie Zarząd w formie uchwały.

Wiceprezes DZSzach
Rafał Siwik

zgłoszenia kierować do biura DZSzach
50-529 Wrocław, ul.Borowska 1-3
tel. 071 33 79 331, tel. 071 367 50 61 wew.331, fax. 071 367 18 40
lub emailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , ew. tel. 691 39 49 87

Proponowany terminarz:
Zgłoszenia drużyn do 10.04.2007
I runda 15.04.2007
II runda 22.04.2007
III runda 06.05.2007
IV runda 13.05.2007
V runda 27.05.2007
VI runda 10.06.2007
VII runda 17.06.2007

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław