Grand Prix 2007 o puchar Prezydenta Głogowa

Komunikat organizacyjny
cyklu „Grand Prix 2007” o puchar Prezydenta Głogowa

1. Organizator: MOK „Budoprojekt” Głogów

2. Miejsce: Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie, Plac Konstytucji 3 Maja 2

3. Terminarz: poszczególnych turniejów:
11.03.2007; 15.04.2007; 20.05.2007; 16.09.2007; 21.10.2007; 18.11.2007
Każdy turniej rozpoczyna się o godzinie 10.00.Zapisy od godz. 9.30

4. Warunki udziału; Turniej ma charakter otwarty. Prawo startu maja wszyscy
zawodnicy, którzy opłacą wpisowe w następującej wysokości:
Seniorzy – 10 zł
Juniorzy do lat 18 – 5 zł
Emeryci i renciści – 5 zł
Juniorzy do lat 13 oraz honorowi członkowie klubu MOK Głogów – zwolnieni

5. System rozgrywek: poszczególne turnieje będą rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund w tempie P–15. Obowiązują przepisy kodeksu szachowego dla szachów szybkich.

6. Klasyfikacja końcowa będzie ustalona na podstawie następujących kryteriów:
- suma zdobytych punktów
- średni Bucholtz
- pełen Bucholtz
- ilość zwycięstw

7. Klasyfikacja końcowa Grand Prix:
Zostanie rozegranych 6 turniejów. O kolejności miejsc w klasyfikacji generalnej
Grand Prix decydować będzie suma punktów z 5 najlepszych turniejów.
W przypadku równej ilości punktów decydować będzie większa ilość pierwszych miejsc, następnie drugich, itd.

8. Nagrody:
W każdym turnieju Grand Prix przewidziane są następujące nagrody:
1 m – 200 zł; 2 m – 140zł; 3 m – 100 zł; 4 m – 70 zł; 5 m – 50 zł
Dla najlepszego juniora do lat 13 nagroda rzeczowa za min. 20 zł
Nagrody w klasyfikacji generalnej;
1 m – 300zł; 2 m – 200 zł; 3 m – 150 zł; 4 m – 100zł; 5 m – 70 zł
Dla najlepszego juniora do lat 13 – 50zł
Dla najlepszego seniora powyżej 60 lat – 50 zł

9. Postanowienia końcowe:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu poszczególnych turniejów.
Więcej informacji pod nr tel. 0607890200, 0603858077.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław