Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików w 2007 roku

Na podstawie informacji o liczebności Kadry Wojewódzkiej Młodzików w 2007 roku - 25 zawodników - oraz Regulaminu powołań kadry wojewódzkiej młodzików na 2007 r. informuję, że następujący zawodnicy otrzymują powołanie do KWM i rezerwy KWM:
Skład Kadry Wojewódzkiej Młodzików w 2007 roku:

1.Szymon Brzechffa    '97    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
2.Karolina Cheńska    '96    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
3.Filip Cukrowski    '96    Rokita Brzeg Dolny
4.Aleksandra Dadełło    '98    KS Polonia Wrocław
5.Krzysztof Dadełło    '95    KS Polonia Wrocław
6.Agnieszka Dmochowska     '99    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
7.Katarzyna Dwilewicz     '99    ASSz Miedź Legnica
8.Paulina Gołaczyńska     '97    UKS El-Tur Bogatynia
9.Urszula Grochocińska     '96    KS Polonia Wrocław
10.Adrian Grześków     '95    UKS El-Tur Bogatynia
11.Komil Khamidow     '97    KS Polonia Wrocław
12.Sandra Kopras     '95    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
13.Maciej Korpalski     '98    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
14.Szymon Kulaś     '97    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
15.Judyta Lachowicz    '97    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
16.Przemysław Piotrowski'98    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
17.Natalia Rogacka    '97    UKS Ogniwo Legnica
18.Paweł Stankiewicz    '95    UKS Baszta Wałbrzych
19.Piotr Terochin    '97    ASSz Miedź Legnica
20.Bruno Wieczorek    '96    KS Polonia Wrocław
21.Bartosz Woźniak    '96    KS Polonia Wrocław
22.Aleksandra Zahorska     '96    MOK Głogów
23.Anna Zahorska     '98    MOK Głogów
24.Ziaja Viktoria    '95    UKS El-Tur Bogatynia
25.Żyła Agata        '96    WTSz Dachbud-Hetman Wrocław

rezerwa Kadry Wojewódzkiej Młodzików:

1.Wiktoria Karpińska    '99    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
2.Joanna Korpalska    '96    MUKS MDK Śródmieście Wrocław
3.Radosława Lascar    '97    ASSz Miedź Legnica
4.Klaudia Stanowska    '96    KS Polonia Wrocław
5.Dominika Starczewska    '95    UKS El-Tur Bogatynia
6.Iwona Ślęczka        '97    MUKS MDK Śródmieście Wrocław

W KWM nie znalazła się Anna Iwanow objęta szkoleniem centralnym - Akademii Szachowej PZSzachu.

Skład kadry może ulec korekcie w przypadku rezygnacji z udziału w kadrze powołanego zawodnika lub powołania zawodnika do kadry narodowej.

Wszyscy zawodnicy znajdujący się w KWM i rezerwie KWM otrzymają dofinansowanie do 20 dni szkoleniowych w wysokości 27,- czyli łącznie 540,-

Zawodnicy, którzy w finałach Mistrzostw Polski Juniorów zajmą miejsca 1-8 lub zdobędą awans do kolejnych MPJ otrzymają dodatkową pulę 10 dni, czyli będą mieć dofinansowanie do 30 dni szkoleniowych (810,-)


 Regulamin powołań kadry wojewódzkiej młodzików na 2007 r.       

1. Kadrę na dzień 01.01.2007 r. powołuje Trener Koordynator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej na podstawie Regulaminu Powołań opracowanego przez Komisję Młodzieżową DZSzach.

2. Liczebność KWM określają odpowiednie przepisy Ministerstwa Sportu (MS) i wytyczne Wojewódzkiej Federacji Sportu (WFS).

3. W skład kadry wchodzą w wszyscy finaliści MPJ do lat 12 i PP do lat 10 z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.

4. Ewentualne wolne miejsca w kadrze przysługują zawodnikom  z grup C11 i D11, którzy zajęli najlepsze miejsca na Mistrzostwach Makroregionalnych w poprzednim roku, następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy na Mistrzostwach Makroregionalnych i ranking na 01 stycznia. Jeżeli z grup D11 i C11 nikt nie zakwalifikuje się do KWM, wtedy kolejni kadrowicze kwalifikują się z grup C9 lub D9 według analogicznych kryteriów

5. Zmiany w KWM mogą być przeprowadzane raz do roku w terminie do 31 sierpnia.

6. KWM opuszczają osoby, które do 30 czerwca:

- nie skorzystały z conajmniej jednej akcji szkoleniowej KWM (zgrupowanie KWM lub turniej) oraz nie wystartowały w przynajmniej 1 turnieju minimum 9 rundowym rozgrywanym tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO lub
- w pierwszym półroczu nie wystartowały w przynajmniej w dwóch turniejach rozgrywanych na dystansie conajmniej 9 rund tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO.

7. Dofinansowanie kosztów szkolenia członków KWM odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi MS i WFS.

8. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno kilkunastodniowe obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów zgrupowanie. Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowy a przeznaczony na to zgrupowanie limit dni nie może być wykorzystany w inny sposób.

9. Członkowie KWM, którzy zdobyli na aktualnych MPJ awans do następnych MPJ lub zajęli miejsca w 1 - 8 w swojej grupie turniejowej otrzymają do wykorzystania dodatkową pulę do 10 osobodni finansowanych ze środków KWM

10. Do KWM awans uzyskują medaliści MPJ w szachach szybkich P`30.

11. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu lub Wojewódzkiej Federacji Sportu.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej DZSzach.

 

Poniżej propozycje kwalifikacji zawodników do KWM w przypadku przekroczenia limitu określonego przez WFS (MS).

I. Jeżeli po dowolnym turnieju eliminacyjnych do MP liczba finalistów przekroczy liczbę miejsc przyznanych KWM , w takim przypadku pierwszeństwo w kwalifikacji do KWM mają zawodnicy z grup C11 i D11, którzy zajęli najlepsze miejsca na tym turnieju, następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy i ranking na 01 stycznia. Jeżeli z grup D11 i C11 nikt nie kwalifikuje się do KWM, wtedy kolejni kadrowicze kwalifikują się z grup C9 lub D9 według analogicznych kryteriów

II. Jeżeli liczba finalistów MP przekracza przyznaną przez MS ilość miejsc w KWM wtedy pierwszeństwo w kwalifikacji do KWM mają starsze roczniki (finaliści z grup C12, D12), następnie finaliści MP z młodszych roczników (C10, D10), którzy startowali w ubiegłorocznych MP. Następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy z turnieju dającego kwalifikację do MP i ranking na 01 stycznia.

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław