Zakup sprzętu dla UKS-ów i innych stowarzyszeń

Komunikat w sprawie zakupu sprzętu dla uczniowskich klubów sportowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z dotacji Ministerstwa Sportu.

 Komunikat i wniosek - http://pzszach.org.pl/index.php?idm=4&idm2=94&idm3=181&&idz2t=196

Polski Związek Szachowy złożył wniosek do Ministerstwo Sportu o przyznanie środków na zakup sprzętu dla Uczniowskich Klubów Sportowych i Stowarzyszeń Kultury Fizycznej, które mają w statucie zapis o rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży i posiadają osobowość prawną. Zainteresowane Kluby proszę o składanie wniosków do dnia 15 marca 2007 (decyduje data wpłynięcia wniosku).


Do wniosku należy dołączyć:
  1. Kserokopię decyzji o rejestracji klubu lub stowarzyszenia.
  2. Opinię właściwego Wojewódzkiego Związku Szachowego
  3. Kserokopię statutu.
  4. Informację merytoryczną dotyczącą działalności klubu
  5. Listę członków klubu / stowarzyszenia.
  6. Kopia licencji Polskiego Związku Szachowego.
Sprzęt w pierwszej kolejności mogą otrzymać te kluby, które w latach poprzednich nie korzystały z tej formy pomocy.

Polski Związek Szachowy informuje, że decyzję o przydzieleniu sprzętu
szachowego podejmuje Ministerstwo Sportu, dlatego też złożenie pełnej dokumentacji nie jest równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku.

Uwaga: Kluby, które w poprzednich latach składały wnioski o sprzęt i nie otrzymały go, do wniosku dołączają tylko aktualny wyciąg z rejestru, opinię WZSzach oraz licencję PZSzach.

 

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław