Regulamin powołań kadry wojewódzkiej młodzików na 2007 r.

1. Kadrę na dzień 01.01.2007 r. powołuje Trener Koordynator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej na podstawie Regulaminu Powołań opracowanego przez Komisję Młodzieżową DZSzach.

2. Liczebność KWM określają odpowiednie przepisy Ministerstwa Sportu (MS) i wytyczne Wojewódzkiej Federacji Sportu (WFS).

3. W skład kadry wchodzą w wszyscy finaliści MPJ do lat 12 i PP do lat 10 z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.

4. Ewentualne wolne miejsca w kadrze przysługują zawodnikom  z grup C11 i D11, którzy zajęli najlepsze miejsca na Mistrzostwach Makroregionalnych w poprzednim roku, następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy na Mistrzostwach Makroregionalnych i ranking na 01 stycznia. Jeżeli z grup D11 i C11 nikt nie zakwalifikuje się do KWM, wtedy kolejni kadrowicze kwalifikują się z grup C9 lub D9 według analogicznych kryteriów

5. Zmiany w KWM mogą być przeprowadzane raz do roku w terminie do 31 sierpnia.

6. KWM opuszczają osoby, które do 30 czerwca:

- nie skorzystały z conajmniej jednej akcji szkoleniowej KWM (zgrupowanie KWM lub turniej) oraz nie wystartowały w przynajmniej 1 turnieju minimum 9 rundowym rozgrywanym tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO

lub

- w pierwszym półroczu nie wystartowały w przynajmniej w dwóch turniejach rozgrywanych na dystansie conajmniej 9 rund tempem umożliwiającym zdobywanie kategorii centralnych lub rankingu ELO.

7. Dofinansowanie kosztów szkolenia członków KWM odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi MS i WFS.

8. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno kilkunastodniowe obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów zgrupowanie. Udział w zgrupowaniu jest obowiązkowy a przeznaczony na to zgrupowanie limit dni nie może być wykorzystany w inny sposób.

9. Członkowie KWM, którzy zdobyli na aktualnych MPJ awans do następnych MPJ lub zajęli miejsca w 1 - 8 w swojej grupie turniejowej otrzymają do wykorzystania dodatkową pulę do 10 osobodni finansowanych ze środków KWM

10. Do KWM awans uzyskują medaliści MPJ w szachach szybkich P`30. 

11. Regulamin może ulec zmianie w przypadku zmian odpowiednich przepisów, wytycznych lub zaleceń Ministerstwa Sportu lub Wojewódzkiej Federacji Sportu.

12. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej DZSzach. 

 

Poniżej propozycje kwalifikacji zawodników do KWM w przypadku przekroczenia limitu określonego przez WFS (MS). 

I. Jeżeli po dowolnym turnieju eliminacyjnych do MP liczba finalistów przekroczy liczbę miejsc przyznanych KWM , w takim przypadku pierwszeństwo w kwalifikacji do KWM mają zawodnicy z grup C11 i D11, którzy zajęli najlepsze miejsca na tym turnieju, następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy i ranking na 01 stycznia. Jeżeli z grup D11 i C11 nikt nie kwalifikuje się do KWM, wtedy kolejni kadrowicze kwalifikują się z grup C9 lub D9 według analogicznych kryteriów

II. Jeżeli liczba finalistów MP przekracza przyznaną przez MS ilość miejsc w KWM wtedy pierwszeństwo w kwalifikacji do KWM mają starsze roczniki (finaliści z grup C12, D12), następnie finaliści MP z młodszych roczników (C10, D10), którzy startowali w ubiegłorocznych MP. Następnymi kryteriami są w kolejności obowiązywania: wynik procentowy z turnieju dającego kwalifikację do MP i ranking na 01 stycznia.


 

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław