Regulamin DLJ 2006/7

REGULAMIN
Drużynowych Mistrzostw Dolnego Śląska Juniorów w Szachach
sezon 2006-2007

I. CEL ROZGRYWEK
1. Wyłonienie drużyny awansującej do II Ligi Juniorów.
2. Popularyzacja szachów w regionie oraz umożliwienie zdobywania wyższych kategorii szachowych i klas sportowych

II. UCZESTNICTWO
1. W rozgrywkach mają prawo uczestniczyć drużyny klubów zarejestrowanych w DZSzach, które nie mają zaległości finansowych w stosunku do DZSzach.
2. W Dolnośląskiej Lidze Juniorów może uczestniczyć więcej niż jedna drużyna danego klubu.

III. SYSTEM ROZGRYWEK
1. Dolnośląska Liga Juniorów zostanie rozegrana systemem szwajcarskim opartym na rankingu, na dystansie 9 rund, kojarzenie komputerowe wg. punktów meczowych.
2. Tempo gry: 1,5 godz. na partię dla każdego zawodnika.
3. Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.
4. Mecze są rozgrywane systemem skoszarowanym: I zjazd w listopadzie 2006 w Szklarskiej Porębie; II zjazd w lutym 2007.

IV. SKŁAD DRUŻYNY
1. Drużyna składa się z 4 zawodników jednego klubu: 2 juniorów (r. ur. 1989lub młodszy), 1 juniora młodszego (ur. 1993lub młodszy) i juniorki (ur. 1989lub młodsza).
2. Zawodnik, który rozegrał w lidze centralnej 2006 (I lub II Lidze Juniorów) więcej niż 3 partie nie może zostać zgłoszony do rozgrywek wojewódzkich (nie dotyczy zawodników drużyn, które spadły z II Ligi Juniorów do DLJ).
3. Juniorka może być zgłoszona na dowolnej szachownicy, ale nie może grać na szachownicy niższej niż została zgłoszona. Zawodniczka zgłoszona na szachownicy 4 może grać na szachownicy od 3 do 1 z zachowaniem systemu drabinkowego i bariery wiekowej ale za ostatnim rezerwowym juniorem z prawem powrotu na szachownicę czwartą.
4. Do drużyny można zgłosić maksymalnie 6 zawodników rezerwowych. Zawodnicy rezerwowi mogą być zgłaszani do końca 2006 r., ale zawsze za zawodnikami składu podstawowego, obowiązuje tzw. „drabinka”. W meczu nie można wystawić zawodnika, który nie został zgłoszony do rozgrywek.
5. W każdym meczu może uczestniczyć jeden zawodnik zagraniczny, za którego Klub wniósł do PZSzach opłatę roczną zgodną z aktualnym Komunikatem Organizacyjno-Finansowym PZSzach.
6. Kolejność zawodników, podana w składzie zweryfikowanym przez sędziego głównego nie może ulec zmianie w czasie trwania zawodów.
7. Zgłoszenia składu podstawowego wypełniają kierownicy klubów. W zgłoszeniu mogą figurować jedynie zawodnicy należący do danego klubu.
8. Zawodnicy, których „karty zgłoszenia zawodnika” zweryfikował sędzia główny, są zwolnieni z obowiązku ich pokazywania przed każdym meczem. Listy zawodników zweryfikowanych przez sędziego głównego będą publikowane w komunikatach rozgrywek.
9. Zmiana barw klubowych zawodnika, który rozegrał już partię w trakcie trwania DLJ, uniemożliwia jego dalszy start w tej edycji.

V. ZASADY ROZGRYWANIA MECZÓW
1. W rozgrywanym meczu, gospodarze grają na pierwszej i trzeciej szachownicy białymi bierkami, a na drugiej i czwartej - czarnymi.
2. Na 10 minut przed rozpoczęciem meczu kapitanowie drużyn są zobowiązani przedłożyć na piśmie skład swojego zespołu, podając imiona i nazwiska zawodników w kolejności szachownic. Brak składu upoważnia sędziego do wpisania składu z poprzedniej rundy, w przypadku I rundy będzie to skład podstawowy..
2. Po godzinie od momentu rozpoczęcia meczu, jeśli jedna z drużyn nie zgłosiła się do gry, zostaje ogłoszony walkower.
3. Spotkanie może być rozpoczęte o wyznaczonej godzinie, jeśli na sali gry znajduje się przynajmniej 3 zawodników jednej z drużyn. Jeśli jedna z drużyn nie skompletowała jeszcze minimalnego składu, należy uruchomić wszystkie zegary tej drużyny, ale obecni na sali zawodnicy nie mogą rozpocząć gry, aż do chwili gdy przybędzie przynajmniej trzeci zawodnik tej drużyny.

VI. ZGŁOSZENIA DO ROZGRYWEK
1. Każda drużyna zgłoszona do mistrzostw jest obowiązana opłacić wpisowe do rozgrywek. Kwotę wpisowego należy przekazać na konto Dolnośląskiego Związku Szachowego DFS W-W ul Borowska 1-3 w PKO BP IV O/W-w Nr 11 1020 5242 0000 2102 0019 4993 lub gotówką w terminie do 10.11.2006 r. po tym terminie wpisowe wzrasta o 20 PLN.
2. Wpisowe do rozgrywek wynosi 75 zł, za drugą i następne drużyny z jednego klubu – 37,5 zł.
3. Zgłoszenie do rozgrywek musi zawierać:
a) skład podstawowy drużyny w kolejności szachownic (pełne imiona i nazwiska zawodników, dokładną datę urodzenia, kategorię szachową).
b) imię i nazwisko kapitana zespołu oraz w miarę możliwości kontakt tel. lub e-mail,
c) dokładny adres do korespondencji, jeżeli jest to także telefon, e-mail,
4. Termin zgłoszeń składów osobowych do mistrzostw upływa z dniem 31.10.2006.
5. Sędzia główny dokona pisemnego potwierdzenia zgłoszonego składu podstawowego zespołu i tylko ten dokument jest wiążący dla weryfikacji rozgrywek.

VII. OCENA WYNIKÓW
O kolejności miejsc w turnieju decyduje:
1. Suma punktów meczowych (za wygrany mecz 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany 0 pkt., oddanie walkowera –2 pkt.)
2. Suma (tzw. małych) punktów zdobytych przez wszystkich zawodników z drużyny w poszczególnych partiach – wygrana, wygrana walkowerem 1 pkt, remis 0,5 pkt., przegrana 0 pkt.
3. Wynik bezpośrednich meczy.
4. Wynik punktowy na pierwszej i kolejnych szachownicach

VIII. AWANSE
1. Do II Ligi Juniorów 2007 może awansować klub, który członkiem PZSzach oraz nie posiada już drużyny w II Lidze Juniorów. W przypadku niemożności awansu lub rezygnacji prawo gry w II Lidze przechodzi na kolejną z tabeli drużynę, spełniającą powyższe warunki.
2. Druga drużyna w kolejności końcowej drużyn ubiegających się o awans ma prawo do dnia 15.03.2006 wezwać na pojedynek barażowy pierwszą drużynę z prawem awansu. W takim wypadku zwycięzca barażu awansuje do II Ligi Juniorów, przy remisie awansuje drużyna, która zajęła wyższe miejsce w DLS. Mecz barażowy musi być rozegrany do końca kwietnia 2007.
3. Baraż - mecz i rewanż (1 dzień) zostanie rozegrany w składach drugoligowych na 6 szachownicach (2 juniorów starszych, 2 juniorów młodszych, 1 juniorka starsza, 1 juniorka młodsza). Tempo gry 90 min na partię dla zawodnika.
Do meczów barażowych można zgłosić maksymalnie 4 nowych zawodników – 2 do składu podstawowego i 2 rezerwowych w kolejności dowolnej.
Drużyna wezwana na pojedynek wybiera czy chce być gospodarzem spotkania.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem należy stosować odpowiednie przepisy Kodeksu Szachowego wyd. z 2002 r. z późniejszymi zmianami oraz Komunikatów Drużynowych Mistrzostw Województwa wydanego przez DZSzach.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą nastąpić jedynie na podstawie nowelizacji przepisów PZSzach lub uchwały Zarządu Dolnośląskiego Związku Szachowego.
3. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
4. Ostateczna interpretacja Komunikatu należy do Organizatora.

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław