Turniej o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" - Oleśnica 4.12.20022

 
Turniej odbędzie się 4 grudnia 2022 r. od godz. 10.00 w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze", ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica.
 
W turnieju może uczestniczyć każdy. Planowany jest podział na następujące kategorie:

Kategoria Juniorzy – do 16 roku życia

Kategoria Amatorzy - bez rankingu i bez kategorii szachowej

Kategoria Gracze Klubowi – zawodnicy zrzeszeni w klubach lub posiadający ranking

 
Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety.
 
Link do zapisów on-line: 
 
 

 

 

 

Regulamin Turnieju Szachowego o puchar Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej "Zacisze" 2022

Cele turnieju

Popularyzacja gry w szachy w środowisku.

Podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci, młodzieży i dorosłych.

Propagowanie zasad fair – play (umiejętność bycia zwycięzcą lub zwyciężonym).

Ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci i młodzieży.

Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa.

Organizatorzy

Miasto Oleśnica

UKS "Pogoń Oleśnica"

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze"

Czas i miejsce turnieju

Turniej odbędzie się 4 grudnia 2022 r. od godz. 10.00 w budynku Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze", ul. Kochanowskiego 5, 56-400 Oleśnica

Uczestnicy
W turnieju może uczestniczyć każdy

W turnieju planowany jest podział na następujące kategorie:

Kategoria Juniorzy – do 16 roku życia

Kategoria Amatorzy - bez rankingu i bez kategorii szachowej

Kategoria Gracze Klubowi – zawodnicy zrzeszeni w klubach lub posiadający ranking

Uczestnicy zgłaszają się do turnieju 4 grudnia 2022 r. u sędziego głównego przed turniejem, lub za pomocą formularza programu Chessmanager

Terminarz rozgrywek

Otwarcie zawodów: godz. 10.00–10.15

Rundy od 1 - 9 od 10:15 do 14:45

Zakończenie turnieju ok. godz. 15:00

Zasady gry

Turniej rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, przy tempie 10' minut +5'' sekund na zawodnika. (Możliwa jest zmiana systemu rozgrywek zależnie od ilości zgłoszeń.)

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów. W razie ich równości o zajętych miejscach decydują kolejno:

Buchholz zredukowany,

Buchholz,

Sonnen-Berger,

Progres,

Liczba zwycięstw,

Liczba partii czarnymi

Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny – Artur Paprocki.

Nagrody

• W klasyfikacji juniorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa

• W klasyfikacji amatorów : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa

• W klasyfikacji Graczy Klubowych : I miejsce - puchar, dyplom, nagroda rzeczowa, II miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa, III miejsce - dyplom, nagroda rzeczowa

• Organizatorzy przewidują również nagrodę dla najlepszej kobiety

Postanowienia końcowe, sprawy organizacyjne:

sprzęt szachowy zapewnia organizator

zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie

rodzice i opiekunowie sprawują opiekę nad dziećmi w trakcie trwania turnieju

udział w zawodach jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych zawodników dla potrzeb zawodów: publikacja wyników sprawozdawczość, a także zgodą na nieodpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku w formie fotografii w celach dokumentacyjnych dla potrzeb organizatora

bezpośrednio po zakończeniu ostatnich partii odbędzie się ogłoszenie wyników i dekoracja

nagrodzonym można być tylko raz

w sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt: 662-219-475

ostateczna interpretacja regulaminu zależy od organizatora.

W turnieju obowiązują Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeks Szachowy PZSzach.

Udział w Turnieju jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów dla potrzeb Turnieju (publikacja wyników, sprawozdawczość), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ RODO),a także zgodą na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku w formie fotografii analogowej i cyfrowej w celach promocyjnych organizatorów Turnieju.

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław