Makroregionalne Mistrzostwa Młodzików, Wrocław 17-19.09.2021

Serwisy turniejowe:

Chłopcy

Dziewczynki

Komunikat:

MISTRZOSTWA MAKROREGIONALNE MŁODZIKÓW (8-10 lat)
W SZACHACH
Wrocław, 17-19.09.2021


 1. Organizator zawodów:

Dolnośląski Związek Szachowy

 1. Cel zawodów:
 • Wyłonienie zwycięzców i zawodników punktujących w MMM
 • Popularyzacja i podnoszenie poziomu sportowego wśród dzieci i młodzieży
 • Umożliwienie zawodnikom zdobywania wyższych kategorii szachowych
 1. Termin i miejsce:

17-19.09.2021

Klub Sportowy AZS Wratislavia
Wrocław, ul. Na Grobli 30-32  https://g.page/azswratislavia?share

 1. Warunki uczestnictwa:

W MMM mogą brać udział zawodnicy z roczników 2011-2013, posiadający licencję zawodniczą PZSzach, reprezentujący województwo lubuskie lub dolnośląskie spełniający warunki zawarte w wytycznych zamieszczonych na stronie: https://ssm.insp.waw.pl/file/1529

Do turnieju nie ma wpisowego.

Zgłoszenia do turnieju do dnia 15.09.2021 na adres:   michal.dzikowski@dzszach.pl

 1. System rozgrywek i przepisy turniejowe:

Zawody będą rozgrywane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiego Związku Szachowego.

Tempo gry - 30' + 30” na partię dla zawodnika.

W mistrzostwach obowiązują aktualne przepisy gry FIDE.

Zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.

W zawodach obowiązuje zakaz obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30. posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie:

Zakwaterowanie we własnym zakresie. Jednodaniowy obiad w cenie 25 zł w sobotę 18.09.2021

 1. Program zawodów:

piątek, 17.09.2021

od godz. 14:00 – potwierdzenie uczestnictwa

15:00 – otwarcie zawodów i I runda

17:00 – II runda

sobota, 18.09.2021

09:00 – III runda

11:00 - IV runda

13:00 - 14:00 - obiad

15:00 - V runda

niedziela, 19.09.2021

09:00 - VI runda

11:00 - VII runda

 1. 13:00 - zakończenie
 1. Nagrody:

Puchary za miejsca 1-3 oraz dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca 1-6 w każdej grupie turniejowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy.

 1. Postanowienia końcowe:

Zawodnicy startujący w turnieju przebywają pod opieką opiekunów przez cały czas trwania zawodów.

Za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników odpowiadają kluby i jednostki delegujące.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

                                                                                                          Sekretarz DZSzach

                                                                                                          Piotr Klukiewicz