Konkurs na dofinansowanie w 2020 roku zadań z zakresu Programu „Sportowe Wakacje +”

Szczegóły pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sport/konkurs-na-dofinansowanie-w-2020-roku-zadan-z-zakresu-programu-sportowe-wakacje-

Zadania realizowane w ramach konkursu

  1. Wspieranie organizacji otwartych, ogólnodostępnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, dorosłych oraz innych grup społecznych i środowiskowych.
  2. Wspieranie organizacji turniejów sportowych.
  3. Wspieranie organizacji eventów, konkursów i innych wydarzeń sportowych.
  4. Wspieranie organizacji ogólnodostępnych obozów sportowych
  1. na poziomie ogólnopolskim;
  2. na poziomie lokalnym.

 

Oferty należy składać i przesyłać elektronicznie i w formie papierowej w terminie do 5 lipca 2020 roku.