Internetowe Grand Prix DZSzach

Internetowe Grand Prix DZSzach


ORGANIZATOR

Dolnośląski Związek Szachowy

PATRONAT

Polski Związek Szachowy

TERMINY

  • 04.2020, godzina 17:00  
  • 05.2020, godzina 17:00  
  • 05.2020, godzina 17:00  
  • 06.2020, godzina 17:00  

PLATFORMA

chess.com – należy dołączyć do klubu DZSzach.

https://www.chess.com/club/dzszach

UCZESTNICTWO

Turnieje są otwarte dla wszystkich chętnych, nie ma wpisowego.

Do klubu DZSzach na platformie chess.com zostaną przyjęci zawodnicy, którzy posiadają konto
z podanym własnym imieniem i nazwiskiem (nick jest dowolny, ale należy uzupełnić rubryki Imię
i Nazwisko). Ze względu na konieczność weryfikacji prosimy o dołączenie do klubu min. 30 minut przed turniejem.

SYSTEM ROZGRYWEK

Turnieje zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 11 rund.

Tempo gry: 3min + 2s/pos.

O kolejności miejsc decyduje liczba zdobytych punktów, a w dalszej kolejności punkty pomocnicze wg algorytmu na stronie.

Zawodnicy uczestniczący w IGP DZSzach zobowiązani są przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych bądź innego wsparcia w trakcie rozgrywanych partii.

Ostateczne  wyniki zostaną podane po weryfikacji  Anty-Cheatingowej. 

Organizator ma prawo zdyskwalifikować zawodnika z tych i kolejnych zawodów za używanie niedozwolonego dopingu, po uprzednim sprawdzeniu jego partii, oraz ma prawo do podania tego faktu do publicznej wiadomości.

KLASYFIKACJA GENERALNA

Do klasyfikacji liczą się 3 najlepsze wyniki z 4 turniejów.

O kolejności w klasyfikacji generalnej decyduje suma zdobytych punktów, a następnie wyższe miejsce w ostatnim turnieju cyklu (7.06.2020).

NAGRODY W KLASYFIKACJI GENERALNEJ

1 miejsce: udział (wpisowe + zakwaterowanie) w Festiwalu Akiby Rubinsteina

2 i 3 miejsce: wpisowe do Festiwalu Akiby Rubinsteina w Polanicy-Zdrój

Dla zawodników zwolnionych z wpisowego (utytułowanych) istnieje możliwość realizacji nagrody w innej, ustalonej indywidualnie formie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Wszelkie reklamacje wynikające z problemów technicznych związanym z używanym sprzętem, dostępem do Internetu oraz problemami platformy turniejowej nie będą uwzględniane.

Uczestnictwo w IGP DZSzach jest równoznaczne z akceptacją zapisów Komunikatu Organizacyjnego.

Załączniki:
Pobierz plik (GP-DZSzach.pdf)GP-DZSzach.pdf[ ]45 kB
Pobierz plik (IGP-DZSzach-instrukcja.pdf)IGP-DZSzach-instrukcja.pdf[ ]99 kB
Pobierz plik (igp-dzszach.pdf)igp-dzszach.pdf[ ]77 kB