Regulamin powołań kadry wojewódzkiej juniorów na 2007 rok

Regulamin powołań kadry wojewódzkiej juniorów finansowanej przez Ministerstwo Sportu na rok 2007.

  1. Liczebność kadry określają przepisy MS oraz wytyczne WFS.
  2. Kadra juniorów składa się z juniorów młodszych (r.ur.1993-1994) oraz juniorów starszych (r.ur. 1989-1992) w proporcji zatwierdzonej przez WFS.
  3. W pierwszym półroczu (I-VI) w skład kadry juniorów wchodzą finaliści MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2007 roku, którzy zajęli najwyższe miejsca na MPJ w szachach szybkich P30 w 2006 roku. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ P30 2006, a następnie ranking zawodnika na 01.01.2007.
  4. W rezerwie kadry znajdują się pozostali finaliści OOM.
  5. Członkowie kadry w pierwszym półroczu mogą wykorzystać 18 dni szkoleniowych, a rezerwa kadry 9.
  6. W drugim półroczu (VII-XII) w skład kadry wchodzą zawodnicy, którzy zajęli najwyższe  miejsca na MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2007 roku. Kolejnymi kryteriami są: wynik procentowy na MPJ 16-18 i OOM w szachach klasycznych w 2007 roku, a następnie ranking zawodnika na 01.07.2007.
  7. Członkowie kadry w drugim półroczu mogą wykorzystać pozostałą ilość dni szkoleniowych (ok.25 dni szkoleniowych).

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław