Wyniku Turnieju z okazji 3-go maja - Jelenia Góra

Standings

Place Name         Loc Id Rtg Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1  Kowalczuk, Wojciech     2205   7.5   39.0 50.0  39.5
 2-3 Jaracz, Barbara    K   2280   7    40.0 50.5  31.5
   Rychlik, Piotr        2103   7    37.5 47.5  33.0
 4-5 Wilicki, Krzysztof        1800 6.5   37.0 47.0  30.0
   Gałka, Kazimierz         1800 6.5   32.5 42.0  28.0
6-11 Pankiewicz, Tomasz      2214   6    43.0 55.0  36.5
   Nowak, Ryszard        2224   6    41.0 51.0  31.5
   Płotka, Wojciech         1800 6    38.5 50.5  34.0
   Woroszczuk, Jan          1600 6    37.0 46.5  28.0
   Maciejewski, Waldemar    2056   6    36.5 48.0  32.5
   Kacprzak, Robert         1800 6    32.5 41.5  26.0
 12  Słociński, Maciej   j.st.    2000 5.5   32.0 41.0  25.5
13-23 Jaracz, Józef        2200   5    40.0 51.5  31.0
   Jankowski, Franciszek       1800 5    36.0 46.5  26.0
   Makiej, Krzysztof         1000 5    35.5 47.0  29.0
   Wędzicha, Andrzej         2000 5    35.5 46.0  30.0
   Janus, Mieczysław         2000 5    35.0 44.0  27.0
   Słabicki, Andrzej   j.st. 1982   5    34.0 44.0  28.0
   Jankiewicz, Romuald        2000 5    34.0 42.5  30.0
   Daleczko, Zbigniew        1800 5    33.0 43.0  22.0
   Nowak, Danuta     K      1800 5    30.0 37.5  24.0
   Kowalik, Waldemar         1000 5    28.5 35.0  21.0
   Zając, Krzysztof   j.s.    1000 5    28.0 36.0  21.0
24-26 Stecko, Artur           2000 4.5   36.0 45.5  26.5
   Maœlanka, Piotr          1800 4.5   33.0 41.0  26.5
   Baraniecki, Bogusław       1600 4.5   30.5 39.0  20.5
27-33 Zmarzły, Aleksandra  jun.mł   1600 4    33.5 42.5  20.0
   Muller, Marcin          1800 4    33.0 40.5  25.0
   Sawicki, Jerzy          1800 4    32.0 40.5  23.0
   Ślimakowski, Marek        1600 4    30.5 38.5  20.0
   Stafińska, Barbara  K      1400 4    29.5 38.5  18.0
   Koza, Kazimierz          1000 4    29.0 37.5  19.0
   Czyżewski, Jan          1600 4    24.0 33.0  16.0
34-36 Stolicki, Adam          1200 3.5   33.0 41.5  17.5
   Koœciuk, Kamil    j.mł.    1200 3.5   28.5 35.0  10.5
   Flig, Wojciech    j.mł.    1400 3.5   24.0 30.5  14.5
37-42 Stecko, Mateusz          1800 3    27.5 35.0  16.0
   Koza, Stanisław    j.mł    1400 3    26.5 35.0  14.0
   Wróblewski, Piotr         1000 3    26.0 33.5  14.0
   Lach, Michał     j.st.    1000 3    25.5 33.0  12.0
   Koœciuk, Łukasz    j.st.    1200 3    25.5 32.0  10.0
   Dienstbier, Tadeusz        1000 3    22.0 30.0  13.0
43-45 Kosmala, Dominik   j.st.    1400 2    25.5 33.0  10.0
   Mielnik, Mateusz   j.m.    1000 2    25.5 31.5  13.0
   Makasewicz, Kazimierz       1000 2    23.5 30.5  11.0
Cross Table

No Name         Total 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1. Jaracz, Barbara    7   23:˝ 2:0 14:1 36:1 12:1 9:1 4:1 6:˝ 3:1
2. Nowak, Ryszard    6   24:0 1:1 22:1 17:1 10:1 3:˝ 7:˝ 13:1 6:0
3. Pankiewicz, Tomasz  6   25:1 15:1 11:1 9:1 4:˝ 2:˝ 6:0 24:1 1:0
4. Kowalczuk, Wojciech  7.5  26:1 17:1 13:1 42:1 3:˝ 24:1 1:0 5:1 7:1
5. Jaracz, Józef     5   27:1 18:1 12:˝ 6:0 23:1 10:1 24:˝ 4:0 15:0
6. Rychlik, Piotr    7   28:0 32:1 25:1 5:1 21:1 7:˝ 3:1 1:˝ 2:1
7. Maciejewski, Waldemar 6   29:1 19:0 27:1 18:1 13:1 6:˝ 2:˝ 28:1 4:0
8. Słabicki, Andrzej   5   30:1 21:1 42:0 19:1 24:0 28:0 27:1 20:1 23:0
9. Jankiewicz, Romuald  5   31:1 22:1 19:1 3:0 42:1 1:0 28:0 17:0 39:1
10. Janus, Mieczysław   5   32:1 24:0 26:1 20:1 2:0 5:0 29:1 42:1 17:0
11. Słociński, Maciej   5.5  33:1 28:1 3:0 21:0 25:˝ 42:0 36:1 26:1 18:1
12. Stecko, Artur     4.5  34:1 38:1 5:˝ 24:0 1:0 36:1 15:0 25:1 28:0
13. Wędzicha, Andrzej   5   35:1 45:1 4:0 29:1 7:0 19:1 42:1 2:0 24:0
14. Daleczko, Zbigniew  5   36:˝ 42:0 1:0 35:1 38:1 25:1 23:0 19:1 16:˝
15. Gałka, Kazimierz   6.5  37:1 3:0 29:0 33:1 27:1 23:˝ 12:1 16:1 5:1
16. Jankowski, Franciszek 5   38:0 33:1 28:1 23:0 29:1 20:1 18:˝ 15:0 14:˝
17. Kacprzak, Robert   6   39:1 4:0 31:1 2:0 28:0 40:1 21:1 9:1 10:1
18. Maœlanka, Piotr    4.5  40:1 5:0 38:1 7:0 43:1 21:1 16:˝ 23:0 11:0
19. Muller, Marcin    4   41:1 7:1 9:0 8:0 39:1 13:0 33:1 14:0 42:0
20. Nowak, Danuta     5   42:0 34:1 44:1 10:0 45:1 16:0 39:1 8:0 33:1
21. Sawicki, Jerzy    4   43:1 8:0 45:1 11:1 6:0 18:0 17:0 33:0 34:1
22. Stecko, Mateusz    3   44:1 9:0 2:0 39:0 41:1 33:0 38:0 40:1 25:0
23. Wilicki, Krzysztof  6.5  1:˝ 36:1 24:˝ 16:1 5:0 15:˝ 14:1 18:1 8:1
24. Płotka, Wojciech   6   2:1 10:1 23:˝ 12:1 8:1 4:0 5:˝ 3:0 13:1
25. Baraniecki, Bogusław 4.5  3:0 35:1 6:0 41:1 11:˝ 14:0 30:1 12:0 22:1
26. Czyżewski, Jan    4   4:0 37:1 10:0 43:0 44:0 34:1 40:1 11:0 32:1
27.ŚŒlimakowski, Marek  4   5:0 39:1 7:0 32:1 15:0 43:1 8:0 37:1 45:0
28. Woroszczuk, Jan    6   6:1 11:0 16:0 44:1 17:1 8:1 9:1 7:0 12:1
29. Zmarzły, Aleksandra  4   7:0 40:1 15:1 13:0 16:0 45:1 10:0 38:0 37:1
30. Flig, Wojciech    3.5  8:0 41:0 35:˝ 45:0 32:1 44:1 25:0 43:1 38:0
31. Kosmala, Dominik   2   9:0 43:1 17:0 38:0 40:0 37:0 34:0  :1 35:0
32. Koza, Stanisław    3   10:0 6:0 37:1 27:0 30:0 41:1 44:1 45:0 26:0
33. Stafińska, Barbara  4   11:0 16:0 40:1 15:0 35:1 22:1 19:0 21:1 20:0
34. Koœciuk, Łukasz    3   12:0 20:0 39:0 37:0  :1 26:0 31:1 41:1 21:0
35. Koœciuk, Kamil    3.5  13:0 25:0 30:˝ 14:0 33:0  :1 45:0 44:1 31:1
36. Stolicki, Adam    3.5  14:˝ 23:0 41:1 1:0 37:1 12:0 11:0 39:0  :1
37. Dienstbier, Tadeusz  3   15:0 26:0 32:0 34:1 36:0 31:1 43:1 27:0 29:0
38. Kowalik, Waldemar   5   16:1 12:0 18:0 31:1 14:0 39:0 22:1 29:1 30:1
39. Koza, Kazimierz    4   17:0 27:0 34:1 22:1 19:0 38:1 20:0 36:1 9:0
40. Lach, Michał     3   18:0 29:0 33:0  :1 31:1 17:0 26:0 22:0 43:1
41. Makasewicz, Kazimierz 2   19:0 30:1 36:0 25:0 22:0 32:0  :1 34:0 44:0
42. Makiej, Krzysztof   5   20:1 14:1 8:1 4:0 9:0 11:1 13:0 10:0 19:1
43. Mielnik, Mateusz   2   21:0 31:0  :1 26:1 18:0 27:0 37:0 30:0 40:0
44. Wróblewski, Piotr   3   22:0  :1 20:0 28:0 26:1 30:0 32:0 35:0 41:1
45. Zając, Krzysztof   5    :1 13:0 21:0 30:1 20:0 29:0 35:1 32:1 27:1 

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław