Ukazał się nowy KOF PZSzach na rok 2019

Komunikat Organizacyjno-Finansowy Polskiego Związku Szachowego Nr 1 / 2019 

Ze znaczących zmian: Ekwiwalenty za wyszkolenie juniorów, podwyżki wpisowego w MP dla najmłodszych.