Opłaty sędziowskie, uprawnienia do sędziowania turniejów klasyfikacyjnych i FIDE

Przypominamy, iż zgodnie z przepisami PZSZach (http://pliki.pzszach.pl/docs/kof/2018/kof_1_2018.pdf) tylko sędzia posiadający opłaconą opłatę roczną i licencyjną jest uprawniony do prowadzenia turniejów szachowych.

Klasa sędziowska Wysokość opłaty (w PLN)

  • sędzia klasy międzynarodowej (IA, FA) 70
  • sędzia klasy centralnej (P, I) 60
  • sędzia klasy okręgowej (II, III) 50

Sędzia, który nie uiści opłaty rocznej, odpowiadającej jego klasie, nie ma uprawnień do prowadzenia zawodów w 2018 r. Organizator, który powierzy prowadzenie zawodów sędziemu bez licencji i rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania, naraża zawodników na straty wynikające z nieuwzględnienia turnieju przez KEKiR PZSzach w celach klasyfikacyjno-rankingowych oraz nieprzekazania sprawozdania i wniosków na tytuły do FIDE.

Wszyscy sędziowie wymienieni w sprawozdaniu sędziowskim turnieju podlegającemu ocenie rankingowej FIDE muszą mieć ważną licencję sędziowską FIDE.

Sędzia główny zawodów ma obowiązek poinformowania uczestników, w trakcie odprawy technicznej lub otwarcia, że skład sędziowski jest uprawniony do prowadzenia zawodów (tj., że sędziowie posiadają ważną licencję PZSzach oraz uregulowali roczną opłatę uprawniającą do sędziowania zawodów w 2018 roku).

Sędzia posiadający tytuł członka honorowego PZSzach jest zwolniony z rocznej opłaty uprawniającej do sędziowania zawodów w 2018 roku.

Sędziowie klas IA, FA, P, I obowiązani są dokonać opłaty bezpośrednio na konto PZSzach, pozostali na konto DZSzach.

 

Opłaty można zweryfikować w Centralnym Rejestrze PZSzach http://www.cr-pzszach.pl/ew/news.php lub w biurze DZSzach (e-mail).

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław