Problemy z Centralnym Rejestrem

Według informacji zamieszczonej przez Członka Zarządu PZSzach, Związek ma niestety poważny problem z Centralnym Rejestrem. Na dzień dzisiejszy brak jest rozwiązania.

Możliwe są okresowe trudności z dostępnością serwisu i nie ma gwarancji, że będzie nadal działać.

http://pzszach.pl/2017/12/20/komunikat-czlonka-zarzadu-pzszach-ds-nowych-technologii/

Koleżanki i koledzy szachiści

Na początku lipca w związku z objęciem przeze mnie nowej funkcji w Zarządzie PZSzach rozpocząłem audyt serwisów internetowych w celu określenia stanu zastanego i wymaganych działań naprawczych.

Niestety stwierdziłem bardzo dużo poważnych nieprawidłowości, których się nie spodziewałem.

Jedną z nich było używanie technologii nie wspieranych już przez serwisy internetowe.
Natychmiast zleciłem osobom odpowiedzialnym za poszczególne serwisy podniesienie poziomu technologicznego do aktualnie obowiązujących standardów i przygotowanie do podniesienia do standardu zalecanego na 2018r.

W większości serwisów operacja ta się udała a na stronie pzszach.pl operację tę wykonałem osobiście. Niestety Centralny Rejestr PZSzach (CR) został napisany w tak starej technologii, że aby wykonać tę operację musi być poważnie przeprogramowany. Jest to zapewne rezultat braku jego modernizacji przez wiele lat.
Na stronie internetowej dostawcy usług związanych z CR jest informacja o zakończeniu wspierania tej technologii w 2008r. czyli aktualny CR działał bez gwarancji prawidłowego funkcjonowania.
Autor CR nie przyjął zlecenia wykonania czasochłonnej operacji dostosowania do aktualnych standardów.
Zarząd PZSzach został przeze mnie poinformowany o konieczności przeprowadzenia pilnie tej operacji jak i o konieczności przeznaczenia na ten cel specjalnych środków.

Od 01.12.2017r. w związku z pracami modernizacyjnymi u dostawcy (nie przewidującymi, że ktoś jeszcze używa tak starych technologii) pojawiły się problemy z dostępem do CR.
Serwisu tego nie da się przenieść do innego dostawcy z tych samych powodów (stara technologia).

W związku z powyższym zapadła decyzja o stworzeniu nowego CR ale do czasu jego powstania (co najmniej kilka miesięcy od podjęcia decyzji o sfinansowaniu tych prac) będą występowały okresowe trudności z dostępnością serwisu i nie ma gwarancji, że będzie nadal działać.
Nie ma w tej chwili problemów w aktualizacji rankingów FIDE i dostępności list rankingowych dla programów sędziowskich.

Cały czas trwają prace nad usprawnieniem dostępności serwisu mimo ograniczeń technologicznych.

Z szachowym pozdrowieniem

Andrzej Ciesiński
Członek Zarządu PZSzach ds. NT

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław