Nagrody w III DLS i IV ligach seniorów

Na dzisiejszym zebraniu Zarządu DZSzach uchwalono następujące nagrody w III DLS i IV ligach okręgowych.

Nagrody w III DLS sezon 2015/2016

  • Nagroda finansowa za trzy pierwsze miejsca na szachownicach w wysokości odpowiednio 200, 150 i 100 zł
  • Pokrycie kosztów opłat za kategorie centralne zdobyte podczas rozgrywek III DLS

Nagrody w IV ligach sezon 2015/2016

  • Pokrycie kosztów opłat za kategorie centralne zdobyte podczas rozgrywek IV lig okręgowych

 Zawodnik jest klasyfikowany na szachownicy gdzie rozegrał więcej partii. Kryteria oceny wyników: 
a) liczba zdobytych punktów b) lepszy wynik % z rozegranych partii c) bezpośredni pojedynek d) miejsce drużyny

Warunkiem wypłacenia nagród jest brak zaległości w opłatach za ligi i opłacone skladki członkowskie klubów.

 

 

Traci ważność poprzedni komunikat z dnia 05.12.2015 (http://dzszach.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2519:nagrody-iii-dls&catid=18&Itemid=208)