Regulamin powoływania kadr wojewódzkich Młodzików i Juniorów

Regulamin powoływania kadr wojewódzkich Młodzików i Juniorów


Kadra Wojewódzka Młodzików (KWM)

1. Kadrę powołuje Trener Koordynator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej
2. KWM na 2006 r. liczy 30 zawodników  w grupach wiekowych do 10 i 12 lat.
3. W skład kadry wchodzą wszyscy finaliści MPJ 2006 do lat 12 i PP 2006 do lat 10 z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.
4. Ewentualne wolne miejsca w kadrze przysługują zawodnikom, którzy zajęli najlepsze miejsca na Mistrzostwach Makroregionalnych w poprzednim roku.
5. Zmiany w KWM mogą być przeprowadzane raz do roku po Mistrzostwach Polski Juniorów P-30 i Turnieju Kadry B "Pierwsza Szansa" przez Trenera Koordynatora w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej w terminie do 15 lipca br.
6. Dofinansowanie kosztów szkolenia członków KWM odbywać się będzie zgodnie z  "Programem szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2006 r."
7. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów zgrupowanie, trwające co najmniej 11 dni.

Kadra Wojewódzka Juniorów (KWJ)

1. Kadrę powołuje Trener Koordynator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej
2. KWJ na 2006 r. liczy 8 zawodników, 5 juniorów młodszych do lat 14 i 3 juniorów starszych do lat 16 lub 18.
3. W skład kadry wchodzą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1 -6 na MPJ i 1 -10 na OOM  oraz ewentualnie kolejni z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.
4. Zmiany w KWJ mogą być przeprowadzane raz do roku, w terminie zależnym od specyfiki funkcjonowania dyscypliny sportu przez Trenera Koordynatora w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej.
5. Dofinansowanie kosztów szkolenia członków KWJ odbywać się będzie zgodnie z  "Programem szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej w 2006 r."
6. W ramach działalności szkoleniowej zostanie zorganizowane minimum jedno obligatoryjne dla wszystkich kadrowiczów zgrupowanie, trwające 11 lub więcej dni.

*) Decyzją WFS i DZSzach limit członków KWJ na 2006 r. został zwiększony o 1 juniora.
 

Kadra Juniorów Starszych (KJS) finansowana ze środków DZSzach.
1. Kadrę powołuje Trener Koordynator w porozumieniu z Przewodniczącym Komisji Młodzieżowej
2. W skład kadry wchodzą zawodnicy, którzy zajęli miejsca 1-10 na MPJ do lat 16 i 18 z wyłączeniem zawodników objętych programem szkoleniowym Kadry Wojewódzkiej Juniorów, Kadry Narodowej i Akademii Szachowej.
3. Członkom KJS przysługuje dofinansowanie do startów w wysokości 2 x 500,00 zł oraz prawo udziału w zgrupowaniu szkoleniowym razem z KWJ.

Pozostałe

  • Zawodnicy z grup wiekowych do lat 10 i 12 którzy zdobyli medale na MPJ otrzymują ze środków DZSzach 100% zwrot kosztów pobytu na finałach MPJ
  • Zawodnicy z grup wiekowych do lat 10 i 12 którzy zdobyli na aktualnych MPJ awans do następnych MPJ otrzymują ze środków DZSzach 50% zwrot kosztów kosztów pobytu na finałach MPJ
  • Zawodnicy z grup wiekowych do lat 16 i 18 którzy zdobyli medale na MPJ otrzymują ze środków DZSzach 100% zwrot kosztów pobytu na finałach MPJ
  • Zawodnicy z grup wiekowych do lat 16 i 18 którzy zajęli na aktualnych MPJ miejsca 4 - 8 otrzymują ze środków DZSzach 50% zwrot kosztów
  • Finaliści OOM do lat 14 otrzymują ze środków KWJ dofinansowanie do jednego startu kontrolnego przed OOM
  • Członkowie KWM, którzy zdobyli na aktualnych MPJ awans do następnych MPJ lub zajęli miejsca w 1 - 8 w swojej grupie turniejowej otrzymają do wykorzystania dodatkową pulę 10 osobodni finansowanych ze środków KWM                                                                                                                               


Dominik Kulaś

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław