Walne Zebranie Delegatów DZSzach - Komunikat nr 2 z 17.04.2015

Na podstawie Statutu Dolnośląskiego Związku Szachowego oraz Uchwały z dn. 07.02.2015 zwołuję na dzień 23.05.2015 Walne Zebranie Statutowe i Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego.

Początek zebrania po zakończeniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów DZSzach w celu wyboru delegatów na Walne Zgromadzenie PZSzach.

Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, Hotel Campanile Wrocław Centrum, ul. Ślężna 26

Za Zarząd Dominik Kulaś - Prezes

Załączniki:

 1. Projekt porządku obrad Walnego Zebrania Dolnośląskiego Związku Szachowego.
 2. Zasady wyboru delegatów na Walne Zebranie Dolnośląskiego Związku Szachowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT Porządku obrad Walnego Statutowego i Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów Dolnośląskiego Związku Szachowego:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
 3. Wybór Sekretarza
 4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 5. Wybór Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
 6. Przedstawienie porządku i regulaminu obrad
 7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej i Skrutacyjnej
 8. Zatwierdzenie porządku Zebrania i regulaminu obrad
 9. Wręczenie nagród za sezon ligowy 2014/2015 i oraz innych.
 10.  Przedstawienie zmian w statucie DZSzach i dyskusja
 11.  Głosowanie nad przyjęciem zmian w statucie DZSzach
 12.  Sprawozdanie Zarządu DZSzach
 13.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 14.  Dyskusja
 15.  Przerwa – 30 minut
 16.  Zgłaszanie kandydatów na Prezesa DZSzach
 17.  Wybór Prezesa DZSzach
 18.  Zgłaszanie kandydatów na Członków Zarządu DZSzach
 19.  Wybór Członków Zarządu DZSzach
 20.  Sprawozdanie Komisji Wyborczej i Skrutacyjnej
 21.  Sformułowanie i przyjęcie uchwał i wniosków
 22.  Zakończenie obrad

 

ZAŁĄCZNIK NR 2

Zasady wyboru delegatów na Walne Zebrania Dolnośląskiego Związku Szachowego

Uchwała Zarządu DZSzach z dn. 12.05.2013

 • Każdy członek zwyczajny (stowarzyszenie, klub, osoba prawna) zrzeszony w DZSzach posiada 1 delegata.
 • Kluby będące członkami zwyczajnymi DZSZACH, których drużyny startowały lub startują w obecnym sezonie III dolnośląskiej lidze seniorów lub III dolnośląskiej lidze juniorów mają prawo do dodatkowego 1 delegata.
 • Kluby będące członkami zwyczajnymi DZSZACH i posiadające drużyny w rozgrywkach centralnych seniorów (liczy się stan na dzień ogłoszenia terminu Walnego Zebrania) mają prawo do dodatkowego 1 delegata.
 • Kluby będące członkami zwyczajnymi DZSZACH i posiadające drużyny w rozgrywkach centralnych lig juniorów (Liczy się stan na dzień ogłoszenia terminu Walnego Zebrania), mają prawo do dodatkowego 1 delegata.
 • Wszyscy wymienieni powyżej delegaci mają czynne prawo wyborcze.
 • Dodatkowo każdy członek Zarządu DZSzach jest delegatem bez czynnego prawa wyborczego, jeżeli nie jest delegatem klubu.
 • Kluby, stowarzyszenia lub osoby prawne zobowiązane są do podania listy delegatów i delegatów rezerwowych w kolejności obejmowania mandatów – drogą mailową lub pisemną do biura DZSZACH w terminie określonym w osobnym komunikacie przez biuro Związku.
 • Delegaci muszą posiadać zdolność do czynności prawnych.

 

Załączniki:
Pobierz plik (DZSZACHwalne2015-2.pdf)DZSZACHwalne2015-2.pdf[ ]89 kB

Forum najnowsze posty

Facebook

Logowanie

(C) Dolnośląski Związek Szachowy     ul. Borowska 1-3 50-529 Wrocław